RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 463 miliona eura

RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 463 miliona eura

Raiffeisen Bank International AG (RBI) u 2016. godini ostvarila je konsolidovanu dobit od 463 miliona eura.

“S obzirom na to da okruženje nudi niske kamatne stope namećući time pritisak na naše prihode, zadovoljan sam sa konsolidovanom dobiti. Značajno smo poboljšali rezultate u svim regionima. Posebno želim istaknuti jugoistočnu Europu, gdje bi rezultati mogli biti veći za gotovo 40 procenata. Na nivou država, posebno sam zadovoljan zbog uspješnih preokreta u Mađarskoj i Ukrajini”, izjavio je generalni direktor RBI Karl Sevelda.

U 2016. godini, neto prihod od kamata je opao za 12 procenata, odnosno za 391 milion eura, te iznosi 2.935 miliona eura. To je prvenstveno rezultat nastavka trenda smanjenja kamatnih stopa u mnogim zemljama Grupacije, postojećeg viška likvidnosti, kao i smanjenja kamatnog prihoda, posebno u Rusiji, za 215 miliona eura od derivata koji su zaključeni u svrhu hedginga.

Opći administrativni troškovi Grupacije smanjeni su za dva procenta ili 66 miliona eura, te iznose 2.848 miliona eura u izvještajnom periodu. Međutim, koeficijent trošak/prihod je porastao za 1,6 procentnih poena na 60,7 procenata kao rezultat smanjenja prihoda iz redovnog poslovanja.

“Smanjenje troškova nam je i dalje prioritet. Ipak, stalno povećanje regulatornih zahtjeva otežava nam ispunjenje tog cilja”, izjavio je kandidat za generalnog direktora RBI Johann Strobl.

U 2016. godini RBI je ponovo uspio značajno poboljšati svoje koeficijente kapitala. Na osnovu ukupnog rizika, koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 13,9 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 19,2 procenta. Ako izuzmemo prelazna rezervisanja definisana u CRR, koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 iznosio je 13,6 procenata, dok je koeficijent ukupnog kapitala bio 18,9 procenata.

Preliminarni koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 ishodne banke iznosi 12,4 procenta s krajem 2016. godine. Ako izuzmemo prelazna rezervisanja, preliminarni koeficijent osnovnog kapitala Tier 1  (prelazni) ishodne banke iznosio je 12,7 procenata.

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena su za 40 procenata u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 509 miliona eura i iznose 754 miliona eura.

NPL koeficijent je smanjen za 2,7 procentnih poena na godišnjem nivou, te iznosi 9,2 procenta. Problematični krediti u poređenju sa rezervisanjima za kreditne gubitke iznose 4.905 miliona eura. I pored prodaje i otpisa, koeficijent pokrivenosti NPL poboljšan je sa 71,3 procenata na 75,6 procenata.

U poređenju sa trećim kvartalom 2016. godine, neto kamatni prihod porastao je za dva procenta, odnosno 16 miliona eura, te iznosi 748 miliona eura u četvrtom kvartalu, saopšteno je iz Raiffeisen Bank.

Fena/A.Š.

O autoru

Srodni članci