Radni sastanak guvernera Softića i predstavnika Udruženja banaka BiH

Radni sastanak guvernera Softića i predstavnika Udruženja banaka BiH

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić održao je danas radni sastanak s predstavnicima Udruženja banaka BiH, koje je predvodio predsjednik UBBiH Milan Radović. Razgovarano je o pitanjima od značaja za rad bankarskog i finansijskog sektora u cjelini.

Kako je saopšteno iz CBBiH, u razgovoru je naglašena potreba jačanja koordinacije između svih aktera finansijskog i bankarskog sistema – Centralne banke BiH, entitetskih agencija za bankarstvo, Agencije za osiguranje depozita BiH i komercijalnih banaka na teritoriji BiH posredstvom UBBiH, u okviru svojih nadležnosti, a radi stvaranja povoljnijeg ambijenta, boljeg funkcionisanja sistema i donošenja kvalitenijih propisa i rješenja.

Sagovornici su saglasni u stavu da je, u interesu transparentnosti i jedinstvenog funkcionisanja bankarskog i finansijskog sistema, postojanje Jedinstvenog registra transakcijskih računa i Centralnog registra kredita od krucijalne važnosti. Istaknuto je kako je neophodno da ti registri budu cjeloviti, s ažurnim podacima.

Razgovarano je i o pitanju obavezne rezerve, kako osnovice tako i stope za obračun obavezne rezerve, te o pitanju posebne rezerve za sredstva javnih prihoda koja su banke dužne izdvajati u skladu s entitetskim zakonima o bankama. Potcrtano je da je pitanje obavezne rezerve isključiva nadležnost CBBiH.

Tokom sastanka je ukazano i na potrebu promovisanja bezgotovinskog plaćanja, s obzirom na viši nivo gotovinskog plaćanja u BiH u odnosu na svjetske trendove, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Fena/J.K.

O autoru

Srodni članci