Projekat za oporavak od poplava: Javni poziv za odabir korisnica i korisnika pomoći

Projekat za oporavak od poplava: Javni poziv za odabir korisnica i korisnika pomoći

Projekat za oporavak od poplava je objavio Javni poziv za odabir korisnica i korisnika iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

Na Javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstva za porodice, iz sljedećih općina i gradova u Bosni i Hercegovini (BiH):

Cazin, Doboj-Istok, Domaljevac-Šamac, Goražde, Gračanica, Kakanj, Kalesija, Maglaj, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Žepče, Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Doboj, Donji Žabar, Gradiška, Jezero, Kostajnica, Laktaši, Lopare, Modriča, Novi Grad, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Šekovići, Šipovo, Srbac, Teslić, Ugljevik, Vlasenica i Zvornik.

Javni poziv je otvoren od 9. oktobra 2017. do 9. novembra 2017. godine.

Projekat za oporavak od poplava finansira Europska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim općinama i gradovima.

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.

Opći kriteriji za odabir korisnica i korisnika (detaljni kriteriji u formularu za prijavu):
• Stambena jedinica je oštećena ili uništena usljed poplava ili klizišta 2014. godine i nije uslovna za stanovanje, a porodica, odnosno osoba je tu prebivala 2014. godine;
• Osoba koja se prijavljuje na Javni poziv, kao i članovi domaćinstva, ne posjeduju drugi stambeni objekat uslovan za stanovanje;
• Oštećeni ili uništeni objekat je u vlasništvu osobe koja se prijavljuje na Javni poziv ili člana domaćinstva;
• Stambena jedinica nije bila predmetom sanacije kroz neki od ranijih projekata oporavka od poplava.

Dopunski kriteriji:
• Domaćinstvo je u stanju socijalne potrebe.
• Domaćinstvo je u nepovoljnoj socijalnoj/ekonomskoj situaciji.

Formulari za prijavu se mogu preuzeti na sljedećim lokacijama: prostorije općina i gradskih uprava; prostorije centara za socijalni rad; prostorije mjesnih zajednica; web-stranicama općina i gradskih uprava i na ovoj web-stranici UNDP-a u BiH. Prijave se mogu predati u prostorijama općina, odnosno gradskih uprava.

Konačne liste odabranih korisnica i korisnika će biti objavljene na oglasnim pločama općina i gradskih uprava, centara za socijalni rad, mjesnih zajednica, te na web-stranicama općina i gradskih uprava i na web-stranici UNDP-a u BiH: www.ba.undp.org.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci