Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju u saradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) organizirala je seminar na temu “Programi podrške EBRD razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” 19. 03. 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu. Događaj je okupio 50 predstavnika preduzeća iz cijele Bosne i Hercegovine.

Učesnike je uime Sektora za edukaciju pozdravila dr. sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju, koja je istakla da se u organizaciji Komore održava veliki broj edukativnih aktivnosti kojima je cilj prenijeti znanja i vještine od značaja za unapređenje poslovanja privrednih subjektata i jačanja njihove konkurentnosti. Slijedom navedenog, Bajtal-Kovačević je iskoristila priliku i pozvala prisutne da učestvuju i na narednim seminarima među kojima su: Arbitražno rješavanje sporova; FIATA škola špedicije; Uspješno poslovno komuniciranje; Primjena novog Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu; Mali vs veliki na tržištu– koliko smo daleko od EU; Coaching kao menadžerska osobina; Upravljanje troškovima u saradnji; Škola ekonomske diplomatije – Modul 1 (Banja Luka), Škola vanjskotrgovinskog poslovanja i dr.

Tokom obraćanja, direktorica je iskoristila priliku da se zahvali EBRD-u na izuzetno dobroj saradnju posebno na polju organizacije seminara namijenjenih malim i srednjim preduzećima, te je izrazila nadu u nastavak uspješne saradnje.

Učesnicima seminara su predstavljeni EBRD programi podrške MSP u BiH, EU/EBRD kreditna linija za povećanje konkurentnosti MSP u BiH koja uključuje kreditni portfolio EBRD od 20 miliona EUR i dodjelu 15% grant sredstava MSP za uspješno realizovane projekte iz fondova Europske unije (EU).

Pored navedenog, predstavljeni su zahtjevi koje MSP trebaju ispuniti u procesu usaglašavanja sa domaćim propisima i EU direktivama i standardima u oblasti zaštite okoliša/životne sredine, zaštite na radu, kvaliteta i sigurnosti proizvoda, kao i primjeri uspješno realizovanih projekata u okviru navedenih programa.

Predavači na seminaru su bili g. Zihnija Hasović, menadžer programa savjetovanja za mala i srednja preduzeća EBRD-a, g. Muris Mešetović, lokalni koordinator BH-SME-CSF i gđa. Ema Kurtović, stručnjak za podršku klijentima BH-SME-CSF.

U završnom djelu događaja predstavnici kompanija Rajz d.o.o. i EZ Busovača d.o.o. su predstavili svoja iskustva u ovoj oblasti.

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci