Program “Europa za građane” – Otvoren poziv za projekte

Program “Europa za građane” – Otvoren poziv za projekte

Cilj programa EUROPA ZA GRAĐANE je:

  • Pridonijeti razumijevanju građana EU, njezinoj povijesti i različitosti;
    Poticati europsko građanstvo i poboljšati uslove za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini EU;
    Podizati svijest o sjećanju, zajedničkoj povijesti i vrijednostima;
    Poticati demokratsko sudjelovanje građana na nivou EU, razvijanjem razumijevanja građana o procesu donošenja politika EU i promicanjem mogućnosti za društveni i interkulturni angažman i volontiranje na nivou EU.

Prioriteti programa za 2018 – 2020.

Specifični prioriteti za europsko sjećanje
Spominjanje glavnih povijesnih zaokreta u nedavnoj europskoj povijesti 2018 – 2019 – 2020.
Civilno društvo i sudjelovanje građana u totalitarnim režimima
Antisemitizam, anticigizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netrpeljivosti: crtajući lekcije za danas
Demokratska tranzicija i pristupanje Europskoj uniji
Specifični prioriteti za “demokratski angažman i građansko sudjelovanje”
Razgovor o budućnosti Europe i izazov euroskepticizma
Promocija solidarnosti u vremenima krize
Poticanje međukulturalnog dijaloga i međusobnog razumijevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa
Europska godina kulturne baštine 2018.

Budžet
Budžetski period od 2014. do 2020. godine iznosi 229 miliona eura. U okviru poziva finansiraju se sljedeće oblasti:

Aktivnost 1. – Aktivni građani za Europu: najmanje 45%
Aktivnost 2. – Aktivno civilno društvo u Europi: približno 31%
Aktivnost 3. – Zajedno za Europu: približno 10%
Aktivnost 4. – Aktivno europsko sjećanje: približno 4%

Korisnici programa aplikanti i partneri moraju biti javne institucije ili neprofitne organizacije sa statusom pravne osobe, ovisno o mjeri na koju se prijavljuju. Prijavitelj i partneri moraju biti osnovani u jednoj od zemalja sudionica programa.

Vrste aplikanata koji su prihvatljivi na konkurse
Europske istraživačke institucije;
Lokalne vlasti;
Političke istraživačke organizacije;
Grupe građana i organizacije civilnog društva;
Obrazovne institucije koje promovišu aktivno europsko građanstvo.

Vrsta aktivnosti koje se mogu finansirati
Aktivni građani za Europu (sastanci građana bratimljenih gradova, mreže bratimljenih gradova, projekti građana i mjere podrške);
Aktivno civilno društvo u Europi (podrška projektima organizacija civilnoga društva i strukturna podrška organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika (think-tanks) i OCD-i);
Zajedno za Europu (događanja visoke vidljivosti, studije i alati širenja informacija);
Aktivno europsko sjećanje.

Više informacija OVDJE.

 

O autoru

Srodni članci