Profesionalna obuka u mikro, malim i srednjim preduzećima

Profesionalna obuka u mikro, malim i srednjim preduzećima

Pozivaju se svi zaintesovani da se prijave za: “Profesionalnu obuku u mikro, malim i srednjim preduzećima u različitim fazama karijere”.

Mikro, mala i srednja preduzeća su okosnica europske ekonomije. MMS predstavljaju 99% svih preduzeća u Europskoj uniji i zapošljavaju više od 67% ljudi. Ove kompanije su ključne za ekonomski rast, inovacije, otvaranje novih radnih mjesta, kao i za društvenu integraciju.

Cilj ove obuke je:
• Da pruži uvid u primjere odličnih praksi širom Europske unije;
• Da privuče pažnju javnosti na temu učenja kroz profesionalni život i nove prakse;
• Fokusiranje na učenje koje će pomoći zainteresovanima da steknu vještine za uspješno vođenje karijere kao i napredovanje u njoj.
• Krajnji rok za prijavu je 27. septembar 2017.

Za više informacija o nagradi i kriterijima za selekciju posjetite: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci