Privredi treba pomoć da otvori radna mjesta

Privredi treba pomoć da otvori radna mjesta

Ekonomija BiH bi trebala ove godine da poraste za 3,2 posto, što je identično stopi rasta koju je Svjetska banka projektovala za cijeli Zapadni Balkan. 

Predstavnici Svjetske banke su istakli na prezentaciji redovnog ekonomskog izvještaja za zapadni Balkan, kojim su obuhvaćena ekonomska kretanja u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu da podsticaj privrednom rastu u BiH očekuju od nastavka primjene Reformske agende i investicija koje će biti aktivirane zbog usvajanja izmjena zakona koji se tiču akciza.

Ekonomista Svjetske banke u BiH Sandra Hlivnjak rekla je da je ekonomski rast u BiH u 2017. procijenjen na tri posto i da je time zadržan stabilan rast u posljednje tri godine, ali da postoje i izazovi.

Nezaposlenost je i dalje hronični problem ekonomije BiH i sa tim se ova zemlja mora suočiti. Deficit tekućeg računa u 2017. nešto je povećan. Prve procjene pokazuju da nije bilo fiskalnog deficita, ali fiskalna i finansijska stabilnost treba da budu prioritet, istakla je Hlivnjak.

Šef Kancelarije Svjetske banke za BiH Emanuel Salinas je rekao da bi u naredne dvije-tri godine u BiH trebalo da bude otvoreno oko 30.000 radnih mjesta putem programa podrške zapošljavanju koji podržava ova finansijska institucija.

Taj program tek počinje, ali i ukoliko bude postignut cilj koji se očekuje od njegove realizacije, to samo po sebi nije dovoljno. Otvaranje većeg broja i boljih radnih mjesta vidimo kao najveći izazov sa kojim BiH treba da se suoči. To zahtijeva oživljavanje privatnog sektora, odnosno otvaranje većeg broja radnih mjesta u njemu, kazao je Salinas i dodao da je u BiH neophodno i olakšati rad privatnom sektoru i obezbijediti obrazovni sistem koji će školovati ljude sa vještinama i znanjima koji su potrebni privredi.

Zapadni Balkan kreće u oporavak

Govoreći o Zapadnom Balkanu predstavnici Svjetske banke su istakli da je rast u 2017. smanjen uprkos otvaranju 190.000 radnih mjesta za devet mjeseci te godine.

Rast je pao sa 3,1 posto u 2016. na procijenjenih 2,4 posto u 2017. godini, a kao uzroci su navedeni oštra zima i manji priliv investicija.

Svjetska banka oporavak rasta ekonomije na 3,2 posto očekuje u ovoj, odnosno na 3,5 posto u narednoj godini.

Trend u regionu je pozitivan, sve više ljudi pronalazi posao, a plaće rastu. Rast je osjetljiv na domaće i vanjske šokove, što potvrđuje usporavanje u prošloj godini, rekla je regionalni direktor Svjetske banke za Zapadni Balkan Linda van Gelder.

Agencije/A.Š.

 

O autoru

Srodni članci