Aktuelno:
Priručnik o platnim transakcijama u BiH

Priručnik o platnim transakcijama u BiH

Priručnik nudi objašnjenja i praktične upute za sve vrste plaćanja u unutrašnjem i vanjskom platnom prometu, upućuje na konkretne procedure pri blokadi računa i prinudnoj naplati kod banaka, te ukazuje na zakonite mogućnosti i načine upotrebe gotovine,  pozajmica i kredita u zemlji i inostranstvu.

Prikazani su i različiti aspekti transakcija između povezanih lica, kako transferne cijene imaju odraza na porezni bilans, kao i precizne upute o primjeni svih ostalih aspekata finansijskog poslovanja.

Ova praktična knjiga za svakodnevnu upotebu taksativno razrađuje i sa mnogim raznovrsnim primjerima, konkretnim pitanjima i odgovorima, neophodnim za pravilnu primjenu federalnog Zakona o finansijskom poslovanju, kao kompatibilnom zakonu sa propisima o unutrašnjem platnom prometu i oporezivanju dobiti, upućuje subjekte na koje se ovaj zakon odnosi kako će postupati u situacijama: nelikvidnosti i neadekvatnosti kapitala, prilikom ugovaranja poslova, (ne)dopuštenih isplata u vezi sa ispunjenjem rokova novčanih plaćanja, izbjegavanja mogućih konsekvenci i slično.

U Priručniku je detaljno analizirana nova zakonska regulativa o UPP-u, od koje se očekuje da će dovesti do znatno efikasnije prinudne naplate u BiH. Temeljito je opisan potpuno novi postupak i tehnika prinudne naplate kod banaka sa svih dužnikovih računa, zatim koja je dokumentacija potrebna za otvaranje i zatvaranje računa, način na koji se nalozi za prinudnu naplatu evidentiraju u redove prioriteta (po entitetima) kada je poslovni subjekat nelikvidan, itd.

Budući da je mjenica složen i rigorozan pravno-ekonomski instrument i da se na ovim prostorima u ranijem periodu slabije koristila (svojevremeno je iz upotrebe istisnuo akceptni nalog), u Priručniku su obrađene najvažnije mjenične platne transakcije, na način koji je lako prihvatljiv širokom krugu njenih sadašnjih i potencijalnih korisnika.

Detaljnije pročitajte OVDJE.

O autoru

Srodni članci