Prioritet Centralne banke BiH očuvanje monetarne stabilnosti

Prioritet Centralne banke BiH očuvanje monetarne stabilnosti

Najvažniji zadatak Centralne banke BiH (CBBiH) u budućnosti će biti očuvanje monetarne stabilnosti, potvrđeno je iz te institucije.

Osim toga, navode i rad na daljnjem unapređenju razmjene kvalitativnih informacija među institucijama zaduženim za stabilnost bankarskog sektora i finansijskog sistema u cjelini, proširenje jedinstvenog registra računa, dodatno unapređenje i usklađivanje statistike koju proizvode sa zahtjevima Eurostata i Europske centralne banke, te aktivnu saradnju s relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama u smislu pružanja kvalitativnih informacija o stanju u domaćoj ekonomiji.

U kontekstu europskih integracija BiH naglašavaju da CBBiH ima aktivnu ulogu i značajan dio njihovih budućih aktivnosti će se, u skladu s mandatom, odnositi na obaveze koje je zemlja preuzela u tom procesu.

Centralna banka BiH ove godine obilježava 20. godišnjicu rada. Ta institucija je osnovana je 11. augusta 1997. i po Ustavu BiH jedina je odgovorna za izdavanje novca i monetarnu politiku u cijeloj BiH.

Po Zakonu o CBBiH, cilj Centralne banke je da postigne i održi stabilnost domaće valute, konvertibilne marke, tako što izdaje domaću valutu po aranžmanu poznatom pod nazivom valutni odbor. On podrazumijeva fiksni kurs KM u odnosu na euro i puno pokriće KM u opticaju u euru.

Od osnivanja do danas, CBBiH je prolazila kroz veliki broj izazova, od uvođenja jedinstvene valute na teritoriji cijele BiH, reforme platnog prometa, pružanja podrške stabilnom funkcionisanju bankarskog sektora, očuvanja povjerenja u punu pokrivenost KM u oktobru 2008. godine, realizacije projekata s Europskom centralnom bankom (ECB) i centralnim bankama Eurosistema, do uvođenja europskih standarda centralnog bankarstva u poslovanje te institucije.

Najvažnija aktivnost CBBiH u vođenju monetarne politike svih ovih 20 godina bila je očuvanje monetarne stabilnosti i podrška očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji. Puna konvertibilnost domaće valute nikad nije dovedena u pitanje, što je svih ovih godina bio snažan stabilizacioni faktor ekonomije BiH, rekli su iz CB.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci