Poziv za predstavljanje kompanija u Katalogu mliječne i mesne industrije BiH

Poziv za predstavljanje kompanija u Katalogu mliječne i mesne industrije BiH

Vanjskotrgovinska komora BiH i USAID/Sweden FARMA II projekat pozivaju zainteresovane kompanije da se predstave u izvoznom Katalogu mliječne i mesne industrije BiH.

Primarni cilj je pripremiti publikaciju koja će predstaviti izvozne firme, njihove proizvode i mogućnosti saradnje.

Katalog će biti korišten na međunarodnim sajmovima (WorldFood Istanbul i drugi), te distribuiran potencijalnim partnerima iz sektora. Za potrebe regionalnog tržišta bit će urađena verzija kataloga na našem jeziku, a planiran je i prevod na engleski i turski jezik. Također je planirano i štampanje QR kartica koje su pogodnije za distribuciju.

Kotizacija za učešće u Katalogu je minimalna i iznosi 100 KM.

Pozivamo zainteresovane kompanije da dostave Obrazac za upis u katalog popunjen i ovjeren od ovlaštenog lica kompanije na e-mail adresu: tijana.muhamedagic@komorabih.ba, najkasnije do 15. 08. 2018. godine. Kontakt osoba iz VTK BiH je Tijana Muhamedagic, a iz USAD/Swedn FARMA II Feđa Begović (Kontakt podaci u prijavnom obrascu).

Obrazac za upis u katalog

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci