Poziv na seminar „Mali vs veliki na tržištu – koliko smo daleko od EU“

Poziv na seminar „Mali vs veliki na tržištu – koliko smo daleko od EU“

Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, te uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH organizira seminar na temu „Mali vs veliki na tržištu – koliko smo daleko od EU“ (Zloupotreba vladajućeg položaja u pravu BiH i EU). Seminar će se održati 20. 04. 2018. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (ul. Branislava Đurđeva 10, Sarajevo) i besplatan je za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac.

Pravo konkurencije je mlada pravna grana u Bosni i Hercegovini, bez razvijene sudske prakse, iako se Sud Bosne i Hercegovine nekoliko puta u donošenju odluka pozivao na rješenja Suda Europske unije. U pogledu zakonskog rešenja kojim se zabranjuju određena antikonkurencijska ponašanja izvršena je “dobrovoljna” harmonizacija sa pravom Europske unije što se može posmatrati kao pozitivan pomak u integracijskim procesima. Međutim, od ključne važnosti je razvijanje svijesti poslovne zajednice o značaju zaštite konkurencije na tržištu kao i razumijevanje temeljnih instituta prava konkurencije kako bi zakonom nedozvoljena ponašanja mogli identificirati i u tom kontekstu biti spremni za ulazak u Europsku uniju.

Predavač na seminaru „Mali vs veliki na tržištu – koliko smo daleko od EU“ (Zloupotreba vladajućeg položaja u pravu BiH i EU) je prof. dr. Kanita Imamović-Čizmić, šef Katedre pravno-ekonomskih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Za učešće na seminaru potrebno je poslati popunjen prijavni obrazac (prilog) na e-mail adresu mirza.konjo@komorabih.ba ili putem fax-a na broj +387 33 566 205.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 19. 04. 2018. godine do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije u vezi sa seminarom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-204.
Kontakt osoba je gospodin Mirza Konjo (Sektor za edukaciju VTK BiH).

Poziv

Program

Prijava

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci