Poziv na prezentaciju analize Europska (re)konekcija Balkana

Poziv na prezentaciju analize Europska (re)konekcija Balkana

Regionalne integracije, kao koncept duboko ukorijenjen u EU, pokazuje da se putem upravljanja zajednički korištenim resursima i sredstvima mogu prevazići prepreke koje stoje među zemljama. Snažan fokus EU na regionalnu saradnju na Balkanu ne iznenađuje, budući da je to za EU uvijek bilo važno.

Stoga, Friedrich-Ebert-Stiftung, Vanjskopolitička inicijativa BH i Vanjskotrgovinska komora BiH sa zadovoljstvom Vas pozivaju na prezentaciju analize pod naslovom: “Europska (re)konekcija Balkana – Potraga za novim modalitetima saradnje”.

Cilj ove analize je skretanje pažnje ključnih zainteresovanih strana i javnosti na značaj regionalne saradnje šest zemalja Zapadnog Balkana, na dosadašnja postignuća, i kakvi izazovi i prepreke stoje u procesu europskih integracija. Analizu CEFTA-e kao platforme za regionalne trgovinske integracije iz perspektive Bosne i Hercegovine, slijedilo je predstavljanje novog Regionalnog ekonomskog prostora i Višegodišnjeg akcionog plan za to područje.

Predstavljanje je zakazano za ponedjeljak, 25. juna 2018. u periodu od 11 do 13 sati u Sarajevu, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH.

Simultani prijevod na engleski i sa engleskog je obezbijeđen.

O autoru

Srodni članci