Poziv na poslovne susrete u Novom Sadu, 26. septembar 2018. godine

Poziv na poslovne susrete u Novom Sadu, 26. septembar 2018. godine

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da Skupština europske regije i Skupština autonomne pokrajine Vojvodina u saradnji s vladom Autonomne pokrajine Vojvodina, Razvojnom agencijom Vojvodina i Evropskom preduzetničkom mrežom Srbije, organizuje međunarodne poslovne susrete u okviru Regionalnog biznis foruma koji će se održati 26. septembra 2018.godine u Novom Sadu.

Međunarodni poslovni susreti imaju cilj da dodatno pomognu kompanijama da lakše i brže dođu do domaćih i inostranih partnera u okviru Foruma. Kompanije koje se prijave dobijaju mogućnost da sami izaberu potencijalne partnere prema njihovim karakteristikama i iskazanom interesu za saradnju. Na osnovu ovog izbora, organizator svakom od učesnika dodeljuje spisak sastanaka, sa tačno određenim mjestom, vremenom i informacijom o potencijalnim partnerom, nekoliko dana unaprijed.

B2B@rbf2018 promovira poslovnu saradnju širom regije, uključujući trgovinske i proizvodne ugovore, zajednička ulaganja i zajedničke pristupe trećim tržištima kao i razmjenu tehnologije, know-how-a i saradnje na projektima u pogledu konkurentnosti i inovacija, finansiranih od EU i drugih tijela.

Tri glavna sektora na poslovnim susretima su:

• poljoprivreda i prehrambeni sektor,
• metalo-prerađivački sektor,
• sektor turizma.

Učešće na Forumu i b2b susretima je besplatno.

Krajnji rok za registraciju je 18. septembar. 2018. godine.

Detaljne informacije o programu, kao i online dogovaranju sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web-stranici.

O autoru

Srodni članci