Poziv kompanijama za učešće na sajmu World Food Istanbul 2018

Poziv kompanijama za učešće na sajmu World Food Istanbul 2018

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira izlaganje kompanija iz Bosne i Hercegovine na sajmu prehrambene industrije u Republici Turskoj pod nazivom „World Food Istanbul 2018“, koji će se održati u Istanbulu, u periodu od 05. do 08. 09. 2018. godine.

Sajam World Food Istanbul 2018, tokom njegovog održavanja, posjećuje veliki broj predstavnika marketinških kompanija, trgovačkih preduzeća, uvoznika i izvoznika, hoteljera i ugostitelja, proizvodnih firmi iz oblasti prehrambene industrije, kao i veliki broj predstavnika štampanih i elektronskih medija. Nastupom na ovom sajmu, izlagači imaju priliku predstaviti svoje proizvode partnerima iz zemalja Europe, Srednjeg istoka, Sjeverne Afrike i R. Turske.

Kategorije proizvoda koje je moguće izlagati na sajmu su slijedeće: prehrambeni proizvodi široke potrošnje i ulja, pekarski proizvodi i slastice, konditorski proizvodi, bezalkoholna pića, aditivi koji se koriste u proizvodnji hrane, sastojci i začini u prehrambenoj industriji, mlijeko i mliječni proizvodi, voće i povrće, te zamrznuti proizvodi.

VTK BiH planira zakupiti prostor od 60 m2 za potrebe predstavljanja kompanija iz Bosne i Hercegovine (5 – 8 izlagača) na navedenom sajmu. U slučaju većeg broja prijavljenih za izlaganje na sajmu izvršit će se proces selekcije kompanija na osnovu njihovih mogućnosti za izvoz na tržište Republike Turske.

S obzirom na iznimno visoku cijenu zakupa neuređenog prostora (285 €/m2), kao i neophodnih izdataka vezanih za uređenje prostora i potrebne paušale prema sajamskom organizatoru u Istanbulu, izložbeni prostor za svaku firmu suizlagača na sajmu će biti finansciran sredstvima izdvojenim iz budžeta VTK BIH i participacijom bh. kompanija koje se prijave za izlaganje na sajmu World Food Istanbul 2018. (više detalja pogledajte u Pozivnom pismu u prilogu).

Zainteresirane za izlaganje na sajmu molimo da dostavite slijedeće:

– popunjeni formular Prijave za učešće na sajmu (u prilogu);
– kratki profil Vaše kompanije na engleskom jeziku (1 stranica A4 formata) za izradu brošure „Profili izlagača iz Bosne i Hercegovine“;
– logo znak kompanije sa fotografijama izvoznog asortimana namjenjenog izlaganju na tržištu R.Turske (u svrhu uređenja štanda i prethodno spomenute promotivne brošure).

Prijave učešća mogu se dostaviti na broj faxa 033 214 292 ili na e-mail adresu: eldina.begovic@komorabih.ba. Prijava treba biti potpisana od ovlaštene osobe u kompaniji i ovjerana pečatom preduzeća.

Kontakt osoba za dodatne informacije o učešću na sajmu World Food Istanbul 2018 je Eldina Begović (tel. 033 566 232).

Poziv
Prijava

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci