Potpisan Sporazum između Vijeća ministara i predstavnika civilnog društva

Potpisan Sporazum između Vijeća ministara i predstavnika civilnog društva

Predstavnici nekoliko nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine potpisali su jučer u Sarajevu Sporazum između Vijeća ministara BiH i civilnog sektora u BiH s ciljem nastavka aktivnosti na unapređenja institucionalnih mehanizama saradnje.

Potpisnici su se obavezali da će sve kapacitete posvetiti izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH i potvrdili opredijeljenost za saradnju ka ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji (EU).

Sporazumom se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH korespondira sa zahtjevima EU i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić istaknuo je da je čin potpisivanja ovog sporazuma nastupio nakon upornog rada koji je trajao gotovo dvije godine te izvanredne saradnje s ambasadorima i predstavnicima nevladinog sektora.

“Ovim smo poslali jednu od najvažnijih poruka, a to je da civilno društvo mora biti uključeno u kreiranje javnih politika i s institucijama vlasti definirati projekte koji su najznačajniji i donose najveće benefite za svakog građanina u BiH”, pojasnio je Zvizdić.

Podsjetio je i na riječi bivšeg francuskog političara Charlesa de Gaullea da je politika previše ozbiljna stvar da bi bila prepuštena samo političarima, dodajući da je Vijeće ministara vođeno takvom premisom željelo da civilno društvo bude uključeno u kreiranje politika koji će povesti BiH ka najvažnijem vanjskopolitičkom cilju – članstvu u EU.

Šef Delegacije Europske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark izrazio je nadu da će se sličan sporazum potpisati i na drugim nivoima vlasti uključujući i druge nevladine organizacije, imajući u vidu važnost učešća civilnog sektora u demokratiji te procesima evropskih integracija.

Izrazio je nadu da će ovo biti prilika da se glas građana još bolje čuje, ali je dodao da je važno napraviti sveobuhvatni registar nevladinih organizacija kako bi se znalo ko predstavlja istinski glas bh. građana.

“Tridesetak nevladinih organizacija je dostavilo svoje odgovore na više od 700 pitanja iz Upitnika Evropske komisije koja su postavljena BiH u okviru njihovih alternativnih odgovora. To će biti uzeto u razmatranje jer je svaki glas važan i svaki glas će se čuti”, zaključio je Wigemark.

Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack istaknula je da je saradnja institucija vlasti s nevladinim organizacijama, kao i sa zainteresiranom javnošću jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava.

Nevladine organizacije će u interesu javnosti, korisnika njihovih programa i projekata i donatora, transparentno upravljati javnim i drugim donatorskim sredstvima, i razvijati mehanizme samoregulacije koje doprinose ovoj praksi.

Iz Udruženja “Don” iz Prijedora Murisa Marić kazala je da su nevladine organizacije 2004. godine započele ovu priču s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za civilno društvo u BiH, a prvi put sporazum je potpisan 2007. godine.

“Nije bilo dijaloga s političkim predstavnicima da bi on doživio implementaciju i ovo danas ne želimo da bude “mrtvo slovo na papiru” nego da bude partnerstvo između vladinog i nevladinog sektora”, podvukla je.

Iz Asocijacije za demokratske inicijative iz Sarajeva Snježana Ivandić-Ninković smatra da je za implementaciju ovog sporazuma važno izgraditi povjerenje između bh. institucija i nevladinih organizacija jer ovaj dokument je samo okvir za djelovanje.

Sporazum je realiziran uz tehničku pomoć EU finansiranog projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI).

EU finansira ovaj projekat u iznosu od 576.430 eura iz sredstava IPA 2012: Program za BiH u okviru IPA komponente tranzicione pomoći i izgradnja institucija.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci