Porijeklo okeana na Zemlji

Porijeklo okeana na Zemlji

Porijeklo vode na našoj planeti je misterija. Dok je voda prilično uobičajena supstanca u našem solarnom sistemu, posebno je prisutna u udaljenijim dijelovima sistema. Jupiterov mjesec Europa i Saturnov Enceladus primjeri su za tu tvrdnju.

S druge strane, mnoge planete u unutrašenjem dijelu solarnog sistema su poprilično „suhe“. Zašto onda baš na Zemlji ima toliko vode?

Postoje dvije ideje koje pojašnjavaju porijeklo vode na našoj planeti. Prva ideja podrazumijeva da su stijene i prašina od kojih je nastala Zemlja sadržavali vodu u sebi. Tako je uslijed sudaranja različitih tijela oslobođena ova voda. Druga teorija pojašnjava kako je voda na Zemlju došla kroz „bombardiranje“ asteroidima i kometama.

Dokaze za rješavanje ove misterije naučnici nalaze u omjeru između deuterija i vodika (D/H) u vodi na Zemlji.

Naučnici smatraju da je voda nastala na našoj planeti, a ne padanjem asteroida i kometa.

Preuzeto sa: www.forbes.com

O autoru

Novinar, zamjenik urednika.

Srodni članci