Aktuelno:
Podjela rada koja je dovela do svjetskog progresa

Podjela rada koja je dovela do svjetskog progresa

Kada bismo analizirali razvoj države i društva i šta je to što je najviše utjecalo na ekonomska i politička kretanja –  zasigurno da je najveći utjecaj imala podjela rada. Nijedan progres nije moguće postići bez maksimalnog ulaganja u adekvatnu podjelu rada.

Važno je istaći da je podjela rada metoda organizacije proizvodnje prema kojoj se svaki radnik specijalizuje u određenom dijelu proizvodnog procesa. Uska specijalizacija zadataka omogućava svakom radniku da postane specijalist u radu jednog posla.

Specijalizacija rada daje veću ukupnu proizvodnju, jer radnici postaju vještiji u obavljanju posebnih zadataka. U tradicionalnim industrijama podjela rada je bila glavni motiv za ekonomski rast i razvoj. Međutim, u doba masovnog prilagođavanja koje zahtijeva više vještina i kratak vremenski rok podjela rada je postala fleksibilnija.

Kada govorimo o međunarodnoj podjeli rada, to je ukupnost odnosa preko kojih je jedna zemlja uključena u svjetska privredna kretanja. Podjela rada nije se desila samo u industriji u razdvajanju zanata i trgovine, ona je danas mnogo više od početnih podjela. Razvrstavanje se desilo i u politici, tako da pored nivoa vlasti, predvođenih političkim strankama, postoje i međunarodne vladine i nevladine organizacije.

MVO – od prvobitne podjele rada do svjetskog utjecaja

Jednu od najznačajnijih uloga na svjetskoj sceni igraju MVO – međunarodne vladine organizacije koje su proizvod međunarodnih odnosa. Posjeduju mehanizme kako da zaustave i unaprijede dešavanja u svijetu. Većina MVO svoje aktivnosti usmjerava na specifična ekonomska i socijalna pitanja kao i na upravljanje trgovinom i saobraćajem. Proces kreiranja međunarodnih  organizacija imao je svoje korijene u devetnaestom stoljeću, uglavnom u Europi. Inovacije povezane s razvojem industrijalizma i uvođenje novih metoda transporta i komunikacija inicirale su kreiranje agencije za posebne namjene, kako bi se olakšala saradnja vlada u rješavanju ekonomskih, socijalnih i tehničkih problema.

Politička zalaganja su počela u Beču 1815. godine, a vremenom su nailazila na podršku vlada koje su i danas njihove članice. Početne organizacije su bile Međunarodna telegrafska unija (1865) i Svjetska poštanska unija (1874), Ujedinjeni narodi 1945. (prvobitno su se zvali International Telecommunications Union). Na političkom polju je uložen napor da organizacije dobiju dominantnu ulogu poput velesila. Podjelu rada na širi multidržavni sistem je zagovarao James Monroe (bio je dva puta američki predsjednik) i Simon Bolivar (južnoamerički revolucionar, a u njegovu je čast 1999. Venecuela preimenovana u Bolivarska Republika Venecuela).

„Napredak je ostvarenje utopija.“ Oscar Wilde

Razvoj MVO je stvorio jaku mrežu specifičnih organizacija u cijelom svijetu. Danas sarađuju na rješavanju problemskih pitanja: trgovine, privrednog razvoja, razoružavanja, kulture, industrije, turizma i mnogih drugih sektora. Važno je istaći da ove organizacije djeluju na različite načine, jer imaju široku mrežu aktera koji su direktno uključeni. Među najznačajnije međunarodne organizacije spadaju: EU, UN, MMF, NATO, Svjetska banka, Svjetska trgovinska organizacija, ASEAN, APEC, BRIC, OAPEC, OPEC,Vijeće Europe i druge.

Svaka od ovih organizacija je nastala sa ciljem da realizuje zadatke na koje vlade i države kao takve samostalno ne mogu utjecati. U praksi se pokazalo kao odlična podjela rada koja je u direktnoj korelaciji sa vladama država.

Europska unija je jedina međunarodna vladina organizacija koja danas prednjači nad ostalim u čijem je trenutnom sastavu 28 država članica. U sklopu ove organizacije djeluju institucije poput Europskog parlamenta, Europske komisije, Vijeća Europske unije, Suda, Europske investicione banke kao i fondova. Prioritet EU je ekonomski rast i razvoj, što veća tržišna zastupljenost proizvoda iz EU, zapošljavanje, socijalna stabilnost kao i očuvanje mira i sigurnosti.

Važno je naglasiti da rad ovih organizacija nije bez propusta, ali je ideja zbog koje se insistiralo na njihovom kreiranju i ujedinjenju dobra. Podjela rada je funkcionalna i na ekonomskom i političkom nivou, a koliko je efikasan i produktivan njihov rad pokazuju godišnji izvještaji.

O autoru

Novinar portala Poslovnisvijet.ba

Srodni članci