Planovi Petrola: Do 2022. prodaja vrijedna 5 milijardi eura

Planovi Petrola: Do 2022. prodaja vrijedna 5 milijardi eura

Nadzorni odbor Petrola odobrio je strategiju kompanije za razdoblje 2018-2022 koja predviđa da će prihodi od prodaje do 2022. dosegnuti pet milijardi eura, EBITDA u visini 233 miliona eura, a čista dobit od 116 miliona eura što je 33 posto više u odnosu na plan za 2018.

Investicije su predviđene u visini od 521 milion eura što je važan uvjet za dugoročni učinkoviti rast. Na kraju 2022. Petrol bi trebao imati 548 benzinskih crpki što je 50 više u odnosu na kraj 2018. godine.

Količinska prodaja naftnih derivata predviđena je u visini 3.34 miliona tona što je 10 više u odnosu na plan za 2018. Još je snažniji rast, čak 27 posto, predviđen za prodaju robe široke potrošnje. Ta bi na kraju 2022. trebala iznositi čak 700 miliona eura.

Osnovne vodilje pri oblikovanju i realizaciji strateškoga plana bile su osiguranje rasta i povećanje profitabilnosti poslovanja uz posvećenost trajnom razvoju.

O autoru

Srodni članci