Općina Centar osigurala 100.000 KM za subvencioniranje male privrede

Općina Centar osigurala 100.000 KM za subvencioniranje male privrede

U vezi s tim objavljen je 11. septembra 2018. godine u dnevnom listu ”Oslobođenje” i na općinskoj web-stranici: www.centar.ba (rubrika ”Konkursi i oglasi”) Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope za subjekte male privrede koji posluju na području općine Centar. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana.

U ovom pozivu je navedeno da banka treba obezbijediti kreditna sredstva subjektima male privrede te nakon zaključivanja ugovora sa Općinom objaviti javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava. Kad je riječ o obavezama banke navedeno je da odobreni krediti po jednom korisniku mogu iznositi do 500 hiljada konvertibilnih maraka sa maksimalnim rokom otplate do sedam godina.

Ponude je potrebno dostaviti poštom ili direktno na protokol Općine Centar, Mis Irbina 1. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj: 033/562-347.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci