Okrugli sto “Jačanje ženskog liderstva u BiH”

Okrugli sto “Jačanje ženskog liderstva u BiH”

PRISUSTVOVANJE OKRUGLOM STOLU JE BESPLATNO I OTVORENO ZA SVE!

Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini i poduzetničko inovativni centar Networks u Sarajevu Vas pozivaju na obilježavanje Međunarodnog dana žena 2018. godine. Naš doprinos ovom danu vidimo u svojstvu kolektivne diskusije kroz tri panela sa ženama koje svojim radom, predanošću i vidljivošću razbijaju status quo i predstavljaju snažne uzore liderki u bh. društvu.

Iskustva s prethodnih okruglih stolova koje je Udruženje organizovalo, saradnja unutar regije kao i koordinacija na međunarodnom nivou sa drugim udruženjima i ambasadama, pokazala su da afirmacija žena mora biti kontinuirana aktivnost i nastojanje. Iskustva Udruženja upravo na afirmaciji žene u posljednje četiri godine, na svim nivoima, ili jednostavnije rečeno u nizu razgovora, bilo da se odnose na žene u menadžmentu, političarke, poduzetnice, ali i na sve žene – moraju se podijeliti, razmijeniti kroz pojedinačna iskustva.

Zbog toga je planirano da učesnice Okruglog stola na dan 15. marta 2018. godine, a koji je planiran u tri dijela, razgovaraju o neravnopravnosti i razlikama između muškaraca i žena u ekonomskim, korporativnim te interakcijama u javnom životu. Želimo razgovarati o načinima zauzimanja ravnopravnih pozicija u svim aspektima privatnog i profesionalnog života, kako bismo imale jednak pristup resursima i mogućnostima da bismo individualno i kolektivno mogle biti u ulogama donositeljica odluka.

Više informacija OVDJE.

O autoru

Srodni članci