Očekivana inflacija u BiH 1,6 posto

Očekivana inflacija u BiH 1,6 posto

U BiH se u ovoj godini može očekivati inflacija od 1,6 posto na godišnjem nivou, navodi Direkcija za ekonomsko planiranje BiH u svom biltenu “Outlook – perspektive”.

Projekcija je zasnovana na osnovu očekivanja Europske komisije za ovu godinu da bi stopa inflacije u EU trebalo da iznosi 1,9 posto.

Od unutrašnjih faktora za projekciju inflacije uzeti su u obzir nastavak postepenog povećanja akciza na duhan i cigarete, poskupljenje određenih vrsta cigareta kao rezultat poslovne politike proizvođača, te poskupljenje tečnih goriva na osnovu usvojenih izmjena Zakona o akcizama.

Projekcije inflacije za period 2019 – 2021. godine bazirane su na sličnim pretpostavkama.

U narednoj godini raspoloživi podaci o kretanju cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ukazuju na smanjenje od 5,9 posto na godišnjem nivou, dok bi prema projekcijama Europske komisije u EU inflacija mogla iznositi 1,8 posto.

Uz stabilne cijene hrane na svjetskom tržištu, nastavak postepenog povećanja cijena cigarete u BiH i bez značajnijih promjena cijena komunalija, u narednoj godini se očekuje inflacija od 1,5 posto.

U 2020. godini projekcija je da će nivo inflacije biti 1,6 posto, a u 2021. godini 1,4 posto.

Direkcija za ekonomsko planiranje navodi da svaka odstupanja od pretpostavljenih kretanja cijena domaćih i eksternih faktora koji determinišu cijene u BiH mogu uticati na ukupan nivo inflacije 2019 – 2021. godine, što su i rizici za date projekcije.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci