Očekivana godišnja stopa rasta tržišta podataka 15,7 posto

Očekivana godišnja stopa rasta tržišta podataka 15,7 posto

Očekuje se da će se do 2020. godine EU ekonomija podataka povećati na 739 milijardi eura, s ukupnim učinkom od 4% na BDP EU.

Europska komisija je uspostavila alat za praćenje kako bi mjerio veličinu i trendove EU podataka kao dio istraživanja studije o europskom tržištu podataka (http://www.datalandscape.eu/study-reports), s ciljem mjerenja socioekonomskog utjecaja podataka.

Alat za praćenje pruža prvu procjenu novih tržišta podataka u Europi. Svi pokazatelji su prikazani za period 2013 – 2016, kao i prognoze do 2020.

Smatra se kako će nalazi studije potaknuti na daljnji razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market) u EU jer podaci predstavljaju katalizator privrednog rasta, inovacija i digitalizacije u svim ekonomskim sektorima, posebno za male i srednje kompanije i start-up firme.

Srednjoročne prognoze istražuju tri alternativna potencijalna scenarija evolucije europskog tržišta podataka i ekonomija na temelju alternativnih razvojnih puteva potaknutih različitim makroekonomskim i okvirnim uslovima:

  • Osnovni scenarij (računajući na nastavak tekućih trendova rasta i evoluciju postojećih okvirnih uslova),
    Scenarij visokog rasta (gdje tržište podataka ulazi u bržu putanju rasta zahvaljujući povoljnijim okvirnim uslovima) i izazovni scenarij (gdje podaci rastu sporije nego u osnovnom scenariju),
  • Ključna područja obuhvaćena indikatorima mjerenim u ovom izvještaju su:
  • Radnici (oni koji prikupljaju, pohranjuju, upravljaju i/ili analiziraju, tumače i vizueliziraju podatke) i
  • Preduzeća (koja se bave podacima) i njihovi prihodi;
  • Preduzeća (koja se bave podacima) s korisnicima podataka i njihova potrošnja za podatkovne tehnologije;
  • Tržište digitalnih proizvoda i usluga (tržište podataka);
  • Ekonomija podataka i njeni utjecaji na europsku ekonomiju.

Srednjoročni scenariji predviđanja svih pokazatelja, temeljenih na alternativnim tržišnim putevima.

Istraživanje je proizvelo podatke o pokazateljima za cijelu EU, kao i za pojedine države članice i za cijelu privredu, ali i za ekonomski sektor.

Dodatno, podaci su, također, dostupni za ključne pokazatelje za SAD, Brazil i Japan. Istraživanje je pokazalo da je 6 miliona ljudi u Europi radilo na poslovima vezanim za podatke u 2015. godini i 6,16 miliona u 2016. godini. Što se tiče srednjoročnog razvoja, procjenjuje se da će u scenariju visokog rasta, broj radnika koji rade na obradi podataka u Europi povećati do 10,43 miliona, s prosječnom stopom rasta od 14,1% do 2020. godine.

Prema alatu za praćenje, 2016. godine je došlo do jaza između ukupne potražnje i ponude radnika podataka od 420.000 nepopunjenih radnih mjesta u EU, što odgovara 6,2% ukupne potražnje kvalificiranih stručnjaka za podatke.

Do 2020. godine predviđa se da će se EU suočiti s nedostatkom znanja koji odgovara 769.000 nepopunjenih radnih mjesta u osnovnom scenariju i koja se posebno koncentrišu u velikim državama članicama (posebno Njemačkoj i Francuskoj).

Podatkovna industrija u cjelini je obuhvatala oko 255.000 kompanija 2016. godine u EU. Prema predviđanju scenarija visokog rasta, ta se brojka povećava na 359.050 do 2020. godine s godišnjom stopom rasta od 8,9%.

Europsko tržište digitalnih proizvoda i usluga (tržište podataka) u EU je iznosilo 54,4 milijarde eura u 2015. godini i 59,5 milijardi eura u 2016. godini. Taj pozitivan trend se očekuje i tokom sljedeće četiri godine.

Prema scenariju visokog rasta, vrijednost tržišta podataka Europske unije će do 2020. godine iznositi 106,8 milijardi eura s godišnjom stopom rasta od 15,7% od 2016. godine.

Ukupna vrijednost ekonomije podataka je rasla sa 247 milijardi eura u 2013. godini do gotovo 300 milijardi eura u 2016. godini. Prema procjeni alata za praćenje tržišta podataka, vrijednost ekonomije podataka u 2016. godini je iznosila gotovo 2% europski BDP-a.

Očekuje se da će se do 2020. godine EU ekonomija podataka povećati na 739 milijardi eura, s ukupnim učinkom od 4% na BDP EU, prema visokim scenarijom rasta koji je karakteriziran jačom ulogom pokreta digitalne inovacije i višim ukupnim investicijama u ICT sektor.

Europsko praćenje tržišta podataka se koristi za procjenu napretka ključnih podataka vezanih za podatke Europske komisije, naprimjer uz nedavnu inicijativu Izgradnja europske ekonomije podataka.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci