Obnovljivi izvori energije – alternativa ili nužnost?

Obnovljivi izvori energije – alternativa ili nužnost?

U posljednjih godinu dana jedna od glavnih tema je nafta, a razlog koji je doveo do toga je svjetsko tržište nafte koje je doživjelo drastične promjene koje nisu evidentirane u posljednjih šest godina. Proizvodnja raste, a cijene padaju. Cijena nafte trenutno iznosi oko 50 dolara po barelu i ako se takav trend zadrži, svijet će se morati osloniti na mali broj poizvođača koji je u stanju održati proizvodnju i na tako niskim cijenama.

Cijeli svijet je okrenut prema Bliskom istoku kada je riječ o ovom neobnovljivom izvoru energije. Nažalost, azijske zemlje će najviše biti pogođene zbog stanja nafte u svijetu jer su najveći proizvođači.

Međunarodna agencija za energetiku objavila je danas izvještaj u kojem je istaknut neviđeni pad  investicija kada je riječ o nafti. Primijetne su svakodnevne oscilacije cijena, pa je tako sirova nafta u SAD-u jutros porasla za 28 centi i ukupna cijena je 44,15 dolara po barelu, dok je u ponedjeljak bila u padu za 1 posto. Globalni rast je 19 centi što znači da je po barelu cijena 47,38 dolara. Što se trgovanja tiče, zabilježen je četvrti dan pada prodaje nafte, prenosi cnbc.com.

Na tržištu nafte je borba da se održi godišnji rast potražnje u nivou jednog miliona barela dnevno. IEA – Međunarodna agencija za energetiku procjenjuje da će se ovakav trend cijene i potražnje nastaviti u 2016. godini.  Zbog ovakve situacije na tržištu mnogi su prisiljeni smanjiti potrošnju nafte i okrenuti se nekim drugim alternativnim izvorima energije. Niže cijene nafte mogle bi ugroziti svjetski prelaz iz fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.

Postavlja se pitanje kako je uopće došlo do ovakve situacije?

Razloga je više, a prvenstveno je problem u tome što su neobnovljivi izvori energije ograničeni, dakle problem je količina pa onda i rasprostranjenost. Zalihe fosilnih goriva su  također ograničene jer je velika potražnja. Kreiran je sistem međuzavisnosti tako da se države koje zavise od uvoza fosilnih goriva nalaze u podređenim položajima. Drugi problem je zagađenje čovjekove okoline uslijed emisije ugljendioksida, sumpornih i azotnih jedinjenja, kao i problem odlaganja radioaktivnog otpada. Sa druge strane, potencijalna primjena nuklearne energije, predstavlja  „uslovno čistu tehnologiju“, ali u slučaju katastrofa može doći do izuzetno velikih zagađenja sa ogromnim posljedicama na životnu okolinu.

E sad, kako bi obnovljivi izvori energije mogli da zamijene neobnovljive?

Prije svega, odgovor je u samom pitanju. Obnovljivi izvori energije se obnavljaju u cijelosti ili djelomično i nalaze se u prirodi (voda, sunce, vjetar) što je prednost u odnosu na neobnovljive. Za sada nije moguće isključiti neobnovljive izvore energije i djeluje nemogućim pronaći adekvatnu zamjenu, ali zasigurno da je solarna energija najviše zastupljena kada je riječ o obnovljivim izvorima energije.

Analitičari procjenjuju da bi zbog nafte moglo doći do nestašice energije, ali da li je to zaista tako? Činjenica je da se električna energija u velikom procentu dobija iz neobnovljivih izvora energije, ali zašto se ne bi moglo „doći“ do adekvatne alternative? Ako se mogla razviti mogućnost da se pomoću konvertora preko neobnovljivih izvora energije dođe do proizvodnje električne energije, trebalo bi pronaći „caku“ da se primijeni princip za obnovljive izvore. Kako god, živimo u svijetu inovacija,  tako da možemo očekivati adekvatnu zamjenu.

O autoru

Novinar portala Poslovnisvijet.ba

Srodni članci