Novo zaduženje RS-a od 15 miliona KM emisijom trezorskih zapisa

Novo zaduženje RS-a od 15 miliona KM emisijom trezorskih zapisa

U pozivu za učešće na aukciji, Ministarstvo finansija RS-a potvrđuje da RS emituje trezorske zapise radi obezbjeđenja sredstava po osnovu finansiranja budžetskih izdataka u 2015. godini.

Planirani iznos emisije je 15 miliona, nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000 KM, datum aukcije 11. maj, a datum dospijeća 11. novembar 2015. godine.

Republika Srpska – Ministarstvo finansija do sada je izvršilo ukupno dvadeset sedam uspješnih emisija trezorskih zapisa.

Odlukom o kratkoročnom zaduživanju RS-a emisijom trezorskih zapisa za 2015. definisano je da maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku godine može biti najviše do osam posto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, kamatna stopa za zaduživanje može da bude maksimalno relevantni Euribor +3,75 posto i rok dospijeća trezorskih zapisa može da bude najduže do godinu dana.

O autoru

Srodni članci