Novi ekonomski paket EU

Novi ekonomski paket EU

Europska komisija je usvojila novi ekonomski paket koji će europskim preduzećima i potrošačima omogućiti povećanje konkurentnosti, otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje održivog razvoja. Aktivnostima iz paketa želi se doprinijeti reciklaži proizvoda i ponovnoj upotrebi, što će imati koristi za okoliš i ekonomiju.

Planovima će se izvući najveća moguća korist od svih sirovina, proizvoda i otpada te time povećati ušteda energije i smanjiti emisije stakleničkih plinova. Prijedlozima iz paketa obuhvaćen je cijeli životni ciklus: od proizvodnje i potrošnje za gospodarenje otpadom i tržištem sekundarnih sirovina.

Za taj su projekat izdvojena sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, 650 miliona eura je izdvojeno iz Horizon 2020. (program finansiranja EU-a za istraživanje i inovacije) te 5,5 milijardi eura iz strukturnih fondova za upravljanje otpadom, a u kružno gospodarstvo će ulagati i države članice. Ovim paketom se pridonosi širokim političkim prioritetima kao što su zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena, uz istovremeno poticanje stvaranja radnih mjesta, ekonomskog rasta, ulaganja i socijalne pravednosti.

Mjerama za promjenu cijelog životnog ciklusa proizvoda nadilazi se uska usmjerenost na njegovu završnu fazu te naglašava jasna ambicija Komisije da preobrazi ekonomiju EU i postigne rezultate. Na temelju poticaja koje uvodi Komisija, proizvodnja i potrošnja bi trebale postajati sve inovativnije i učinkovitije.

Novim ekonomskim paketom mogla bi se otvoriti brojna radna mjesta u Europi te očuvati dragocjeni i sve oskudniji resursi, smanjiti utjecaj korištenja resursa na okoliš i povećati vrijednost otpada. Utvrđene su i sektorske mjere, kao i norme kvaliteta za sekundarne sirovine.

O autoru

Novinar portala

Srodni članci