Njemačke firme traže dobavljače iz sektora: automotivi, mašinogradnja i gradnja postrojenja

Njemačke firme traže dobavljače iz sektora: automotivi, mašinogradnja i gradnja postrojenja

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da će se Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama centralne i istočne Europe pod nazivom „4th CEE Procurement & Supply Forum“ održati 26. 10. 2017. u Pragu (Češka Republika).

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja centralne i istočne Europe sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima robe i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

Njemačke firme traže prvenstveno dobavljače iz sektora: automotivi, mašinogradnja i gradnja postrojenja:

a) Obrada metala
b) Plastika/guma/elektronika
c) Ostalo

U prilogu ovog poziva se nalazi excel dokument Supplier profile template koji sadrži profile 38 njemačkih kompanija koje učestvuju (All Short Profiles DE Companies) kao i prijavni formular za dobavljače (Supplier sheet).

Prijavni formular (Supplier sheet) je potrebno kompletno ispuniti sa informacijama o Vašoj kompaniji i naznačiti njemačke kompanije sa kojima biste voljeli voditi B2B-razgovore, te ga dostaviti na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do 25. 08. 2017. godine. Naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Pristigle prijave će njemačke kompanije analizirati i ocijeniti te pozvati na B2B-razgovore one kompanije iz BiH koje su njima u ovom trenutku interesantne.

Dostavljanjem prijavnog formulara samo pokazujete interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava Vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane njemačkih kompanija.

U prilogu se, također, nalazi agenda ovog foruma, ali i više informacija o samom događaju (BME CEE Procurement_Supply 2017).

Kotizacija za učešće na B2B-razgovorima iznosi 295 EUR. Troškove puta i smještaja snose sami učesnici.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Sanjin Purgić (T: +387 33 295 913 | F: +387 33 295 920; E: sanjin.purgic@ahk.ba | http://bosnien.ahk.de).

Prijava učešća/Profili kompanija iz Njemačke
Pozivnica/Brošura

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci