Naučite Building Information Modelling u arhitekturi i građevini

Naučite Building Information Modelling u arhitekturi i građevini

Polaznici se upoznaju sa konceptom Building Information Modelling (BIM) i alatima za uređivanje arhitektonskih i građevinskih projekata i dokumentacije. Polaznici počinju sa učenjem fundamentalnih funkcija Autodesk Revit te napreduju sa šematskim crtanjem, konstruktivnom dokumentacijom i vizuelnim prikazom.

U početnim časovima polaznicima će se prezentirati koncept i teorije BIM-a jednostavnim prezentacijama – Jedan projekat koji se veže na sve ostalo – kao i logiku arhitekture BIM-a. Ubrzo nakon toga polaznicima će se prezentirati osnovne funkcije alata, procedura i redoslijed upotrebe istih koje će moći primijeniti na praktičnim zadacima – korak po korak. Kurs u nastavku objašnjava osnovne elemente u oblikovanju i projektovanju tehničke dokumentacije koje čine 50% od sadržaja projekta.

Nakon osnovnih elemenata kurs se fokusira na prateće elemente te će podstaći polaznike da razmišljaju o detaljima i samoj strukturi objekata. U konačnici kursa polaznici će naućiti svrhu BIM-a kao prezentaciju njihovog budućeg objekta ili strukture te preuzimanja svih mogućih parametara vezanih za izgled, konstrukciju ili upravljanje isitim projektom. Koordinacija i preuzimanje podataka je najvažniji cilj BIM-a.

Ciljna grupa:

Kurs je namijenjen polaznicima koji nemaju prethodna CAD iskustva, sa velikim interesovanjem i željom za učenje osnove Autodesk Revit. Preporučeno je da posjeduju veliko poznavanje u izradi inžinjerskih projekata i skica.

Ciljevi kursa:

 • Nakon završetka kursa, kandidati će biti u stanju da:
 • Poznaju osnovni koncept rada Revita i razliku rada u odnosu na tradicionalnu metodologiju 2D dizajna
 • Poznaju interface Revita i povećaju produktivnost izrade finalnog projektnog dizajna
 • Upoznaju osnove modeliranja i izradu elemenata koji čine osnovnu strukturu gradjevinskih projekata
 • Kreiranje i editovanje vizuelnog izgleda geometrije
 • Parametrijsko upravljanje modelima
 • Rad sa eksternim projektima i eksterne reference
 • Kolaboracija unutar timskog rada na projektima
 • Uređivanje i upravaljanje različitim stilovima dimenzionisanja
 • Priprema za štampu i plotanje
 • Rad sa prikupljanjem podataka iz geometrije, vezanje sa predmjerima i predračunima i tehnike tagovanja.
 • Unaprijede kvalitetniju vizuelizaciju modela kao krajnji rezultat prodaje vlastitih ideja potencijalnim klijentima.

Više informacija i prijava.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci