Nacionalizam – ideologija koja ostvaruje profit ?!

Nacionalizam – ideologija koja ostvaruje profit ?!

Nacija se posmatra kao nešto što postoji od davnina, kao prirodna datost, logičan slijed nakon mnogobrojnih sukoba i ratova. Historija nam pokazuje da su se nacijom bavili mnogi teoretičari i da je dugo u središtu naučnih istraživanja. U 19. i 20. stoljeću aktualizirano je pitanje o fenomenu nacije, kolektivnih nacionalnih identiteta u kojima nastaju moderni procesi integracija.

Svaka nacija ima svoju različitu kulturu i identitet, svoje porijeklo, teritoriju koja je nepromjenjiva, razdvajajući jednu naciju od svih drugih nacija. Malo je država koje imaju neosporne teritorije i granice, a to sve svjedoči da postojeći broj priznatih nacionalnih država nije konačan. U samom početku nastanka nacije i nerazdvojivog pojma nacionalizma, nije se smatralo da bi nacionalizam mogao da utječe na razvoj društva i da mijenja svijest kod naroda, a upravo je to i uradio.

Možemo tvrditi da je nacionalizam ideologija koja se razvila u najunosniji biznis. Zašto? Prvenstveno, ova ideologija postoji od 18. stoljeća i realno je da danas smatramo da se negativna strana nacionalizma ne može zaustaviti. Nastaje razvojem kulturnih i političkih promjena, postepeno zamjenjuje feudalne oblike političkog i ekonomskog života u korist produktivnijih odnosa zasnovanih na jačanju uloge države i tržišta. Nacionalizam je pokretačka ideja koja je najviše doprinijela borbama država za dominaciju, podjelama teritorija kao i prekrajanju granica. Ogromna finansijska sredstva su uložena u te borbe, a nacionalizam je odigrao jednu od najznačajnijih uloga. Najlakše je manipulirati masama, važno je samo imati dobru demagogiju koja će „usaditi“ ideju nacionalizma.

Nacionalizam je uspio u svojoj zamisli, transformisao je većinu zemalja, od dinastijskih država u nacionalne države. Historija svjedoči da je nacionalizam uništio Britansko, Francusko, Osmansko, Nizozemsko, Portugalsko, Austro-Ugarsko i Sovjetsko carstvo. Zbog nacionalizma su Židovi tražili isključivo državu za svoj narod, pa tako i Palestinci svoju državu. Također, ova ideologija je razlog zbog kojeg danas imamo Republiku Južni Sudan.

Cilj svakog političkog poteza je osigurati dobit, pa se tako uvijek tražio najlakši način do konačnog ostvarenja.

nacionalizam

Svaki rat nosi u sebi druge ciljeve i motive od onih koji se plasiraju javnosti. Najvažnije je stanovništvo okupirati oko jedne teze za koju će se smatrati da je uzvišena, a do sada je model uvijek bio isti – nacionalizam.

O jačini biznis nacionalizma danas govori EU, čije su se granice proširile na 28 država i kreirale su nevjerovatnu monetarnu uniju. Ovaj savremeni oblik koji pokušava da dogradi nadnacionalne sisteme na način stvaranja kolektivnog europskog identiteta razvio je fantastičan biznis. Svaka država članica EU dužna je uplaćivati proračun ove zajednice na osnovu poreza, prihoda, carine, takse i slično, a sve pod plaštom europskog nacionalnog identiteta.

Nacionalizam je na djelu prisutan u raznim oblicima. Ono što danas vidimo jeste neusklađena ekonomija država, strah od toga da su lokalni nacionalni identiteti ugroženi, jer se sve više širi europski nacionalni identitet.

Nacionalizam je proizveo da je europska integracija tek jedan korak do globalne integracije. Poznati teoretičar Jurgen Habermas smatra da je uspostava europskog identiteta u smislu kosmopolitizma, moguća i potrebna, a trenutno je razvijanje EU kao političke zajednice sa vlastitim europskim identitetom nemoguće, jer nema dovoljno razvijene svijesti kod običnog puka, pa samim tim nema europskog naroda. Društveni poredak je ostavio kako pozitivne tako i negativne učinke na društveni razvoj u smislu ekonomskog razvoja, kulturnog stvaralaštva i industrijskog napretka.

Bosna i Hercegovina je specifična po mnogim pitanjima, a posebno po nacionalnom i to baš zato što je država koja nema utjecaja i moći vlastitog odlučivanja na tok dešavanja. Možemo slobodno reći da je BiH zemlja u kojoj su se testirale mnoge političke strategije, izdržljivost naroda pod velom pokušaja ostvarenja nacije kao jedinstvene zajednice.

Nacionalna svijest je osnova na kojoj izrastaju sve pojave vezane za naciju: patriotizam, nacionalizam, nacionalni pokreti, nacionalne vrijednosti, nacionalna volja, nacionalni duh i karakter. Danas se negativna strana nacionalizma, kao logičan slijed dešavanja, objašnjava kao ružan običaj koji je nastao iz političkih vrtloga, ali i mnogobrojnih ratova. Za ostvarenje svog cilja – stvaranje nacionalne države – nacionalizam je kao ideologija spreman žrtvovati živote svog naroda.

O autoru

Novinar portala Poslovnisvijet.ba

Srodni članci