Na plaće u institucijama FBiH za pola godine potrošeno 900 miliona KM

Na plaće u institucijama FBiH za pola godine potrošeno 900 miliona KM

Na plaće i naknade zaposlenih u institucijama općinske, kantonalne i vlasti Federacije BiH (FBiH) za prvih šest mjeseci je izdvojeno 898,7 miliona KM.

Prema podacima iz dokumenta o izvršenju budžeta FBiH za ovaj period, u strukturi ukupnih rashoda FBiH na plaće i naknade zaposlenih u administraciji otišla je čak četvrtina novca, a do kraja godine su za plaće i naknade na svim nivoima vlasti planirani izdaci veći od 1,8 milijardi KM.

Bruto plaće i naknade su iznosile 777,4 miliona KM, što je za 33 miliona KM ili 4,4 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Naknade troškova zaposlenih, odnosno naknade za topli obrok, prevoz, regres i pomoć u slučaju smrti iznose 121,3 miliona KM i više su za 4,9 posto u odnosu na isti period lani.

Od ukupnog iznosa plaća i naknada 100,8 miliona KM “otpada” na zaposlene u federalnim institucijama.

Najviše sredstava za plaće i naknade od 545 miliona KM isplaćeno je zaposlenima u kantonalnim administracijama.

Za plaće i naknade troškova zaposlenih na općinskom nivou izdvojeno je 216,8 miliona KM.

Ukupni rashodi javnog novca u prvih šest mjeseci iznosili su 3,6 milijardi KM, a do kraja godine bi, prema planu, ovaj iznos trebao dostići devet milijardi KM. Ostvareni prihodi od poreza za period januar – juni iznose 3,9 milijardi KM.

U odnosu na isti period prošle godine, u prvom polugodištu 2018. godine naplaćeno je 8,5% više poreza, odnosno za 308,7 miliona KM više.

O autoru

Srodni članci