Aktuelno:
Mijenja se zakon o privatizaciji preduzeća

Mijenja se zakon o privatizaciji preduzeća

Ekonomsko socijalno vijeće za teritoriju FBiH prihvatilo je inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH za izmjenu zakona o privatizaciji preduzeća, te predložilo da u saradnji s nadležnim ministarstvom dodatno definiraju inicijativu i ponovo je dostave ESV-u.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović pojasnio je za Fenu da inicijativa cilja izmjene postupka male privatizacije zbog problama s kupovinom dijelova preduzeća opterećenih hipotekama.

On je istakao da je potrebno da u postupku male privatizacije tender sadrži podatke o imovini predmeta prodaje, imovinskim pravima i teretima, potraživanjima koja će biti namirena prodajom imovine, procentualnom učešću založene imovine u predmetu prodaje, uslovima prodaje, i drugim podacima od značaja.

Osim toga, Smailbegović je naveo da je potrebno da Agencija za privatizaciju bude dužna da objavu dostavi svim nadležnim sudskim registrima koji vode evidenciju o imovini koja je predmet prodaje kako se u procesu prodaje ne bi mogle dodatno upisivati hipoteke i novi tereti, kao i da bi uvjerenje o izvršenju iz ugovora o kupoprodaji trebalo imati snagu izvršne isprave.

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH nije formiralo zaključak o zahtjevu Saveza samostalnih sindikata BiH da Opći kolektivni ugovor bude proširen na sve radnike u Federaciji BiH.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci