Master stipendije u oblasti kompjuterskih nauka

Master stipendije u oblasti kompjuterskih nauka

Fakultet za kompjuterske i informacione nauke u okviru Univerziteta u Ljubljani objavljuje poziv za program stipendiranja koji im omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLASTI:
kompjuterske i informacione nauke.

OPIS
U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije u gore navedenim oblastima. Stipendije se dodjeljuju za narednu akademsku godinu. U okviru programa aplikantima su pokriveni svi troškovi studiranja. Pored toga aplikantima se nude mnogi drugi benefiti.

USLOV
Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master i doktorske studije u gore navedenim oblastima. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da posjeduju diplomu prethodnog nivoa studija;
• da posjeduju dobar akademski potencijal;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE
Da bi bili dio programa aplikanti moraju da popune onlajn aplikacione forme koja se nalazi na zvaničnom sajtu univerziteta.

ROK ZA PRIJAVU:
Rokovi variraju u zavisnosti od nivoa studija na koje se aplikant upisuje.
• za master studije: 31. august 2018;

O autoru

Srodni članci