Marketing konsalting

Marketing konsalting

Globalni marketing u 21. vijeku nezamisliv je bez primjene kvalitativnih i kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju, te savremenih informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Marketing koncept u svakodnevnom poslovanju, implementiramo pristupom „korak po korak“. Kroz istraživanje tržišta, postupno razvijamo ideju o proizvodu ili usluzi za koju sa najvećom vjerovatnošću možemo reći da će biti prihvaćena na tržištu.

Analizom tržišnog potencijala, klijentima omogućavamo bolje tržišno pozicioniranje, a marketing aktivnosti usmjeravamo ka željenom tržišnom segmentu.

Primjenom marketing modela pri kojem se polazi od činjenice da je svaki klijent jedinstven, kao i da je sagledavanjem individualnih potreba određenog segmenta klijenata moguće obezbjediti unikatan marketing koncept, klijentima u cijelosti prilagođavamo konsultantske usluge koje će im omogućiti kvalitetno planiranje i realizaciju njihovog tržišnog djelovanja.

Savremeni marketing koncept zasnivamo na sofisticiranim analitičkim modelima i naprednim tehnikama koje klijentima omogućavaju kvantificiranje tržišnog djelovanja, predviđanje, optimiziranje i upravljanje tržišnim promjenama.

Usluge SoftConsulting predstavljaju praktična rješenja za izazove sa kojima se svakodnevno susreću menadžeri radeći u dinamičnom području modernog marketinga:

 • analiza i praćenje tržišnih kretanja
  istraživanje tržišta
  analiza konkurentskog položaja
  optimizacija marketinške strategije
  marketing planiranje i promocija
  unapređenje poslovne mreže
  razvoj novih proizvoda
  segmentacija klijenata
  akvizicija klijenata
  unapređenje prodaje primjenom savremenih tehnoloških alata.

Više informacija dostupno OVDJE.

O autoru

Srodni članci