Ljetni program za mlade naučnike u Austriji

Ljetni program za mlade naučnike u Austriji

Sredstva se obezbjeđuju kroz IIASA-ove nacionalne organizacije članice. Iznos grantova varira i iznosi oko 1.310 eura mjesečno. Odabranim kandidatima će biti obezbijeđena i naknada za troškove avionske karte.

USLOVI
Pravo na prijavu ostvaruju studenti doktorskih studija iz svih zemalja. Idealnom kandidatu su preostale dvije godine do sticanja PhD diplome. Pored navedenog, kvalifikovani kandidati ispunjavaju sljedeće uslove:
• odgovarajuće istraživačko iskustvo u odnosu na akademsku godinu kandidata;
• istraživački predlog koji se jasno uklapa u interdisciplinarni program istraživanja odabranog programa IIASA – preporučuje se kontakt sa predstavnicima programa po izboru kandidata;
• sposobnost za samostalni rad i interakciju sa drugim naučnicima;
• tečno znanje engleskog jezika i sposobnost komuniciranja u naučnom okruženju.

Aplikanti se moraju obavezati da će biti dostupni u toku trajanja cjelokupnog programa. Supervizori mogu odobriti do pet dana odsustva za učešće na konferencijama i/ili iz ličnih razloga.

NAČIN PRIJAVE
Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni formular.

ROK ZA PRIJAVU:
11. januar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA
Međunarodni institut za primijenjene sistemske analize je međunarodna istraživačka organizacija koja se nalazi u Lakenburgu, Austrija. IIASA sprovodi interdisciplinarne naučne studije o ekološkim, ekonomskim, tehnološkim i socijalnim pitanjima u kontekstu ljudskih dimenzija globalnih promjena.

Detaljnije: Ljetni program za mlade naučnike u Austriji.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci