Kventum seminar: Uredsko poslovanje od osnova do europskih standarda

Kventum seminar: Uredsko poslovanje od osnova do europskih standarda

Seminar je namijenjen svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima, sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Ciljevi seminara:

 • Upoznavanje sa uredskim poslovanjem u širem i užem smislu
  Upoznavanje sa pozitivnim, važećim zakonskim propisima koji regulišu uredsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
  Akti upravnog postupka
  Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
  Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, evidencijama i tajnim podacima
  Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila
  Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem DMS-a (e-pisarnica)
  Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
  Upoznavanje sa EU standardima
  Razvijanje emocionalne inteligencije i tehnika stres menadžmenta

Početak seminara i sadržaj: 

05. 09. 2018. srijeda

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
Lista kategorija registraturne građe
Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost

06. 09. 2018. četvrtak

09:30 – 16:00

Pravila pisane i elektronske komunikacije
Elektronski potpis
Vrste i način zaštite tajni
Postupanje sa tajnim aktima
Upoznavanje sa DMS-om i prezentacija praktične primjene
Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
Primjena EU standarda i normi
Predavač:

Azemina Hujdur-Vrhovčić, voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

07. 09. 2018. petak

09:00 – 11:00

Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom na radnom mjestu

Predavač:

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Metodologija rada:

Naši seminari su visoko interaktivni i dizajnirani prema zakonitostima učenja odraslih. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Praktični primjeri i vježbe popunjavanja evidencija sa naglaskom na upisnike upravnog postupka. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

Preuzmite PDF PROSPEKT

Prijavite se ONLINE 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 29. 08. 2018.

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 621 268

Fax: +387 33 621 273

Mob: +387 61 307 131

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

O autoru

Srodni članci