Kventum: Ključne poslovne vještine u savremenom poslovanju

Kventum: Ključne poslovne vještine u savremenom poslovanju

KLJUČNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM POSLOVANJU

LJUDSKI POTENCIJALI I RADNE KOMPETENCIJE

POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Baška Voda, 12 – 14. 09. 2018. godine

GRAND HOTEL SLAVIA/HOTEL HORIZONT

Seminar namijenjen:

Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih kompetencija.

Ciljevi seminara:

Razvoj ključnih poslovnih vještina u modernom poslovanju
Usvajanje alata i tehnika izgradnje savremenih radnih kompetencija
Razvoj i unapređenje ljudskih potencijala
Unapređenje kvalitete rada i organizacije poslovanja
Povećanje produktivnosti i motivacije u ključnim trenutcima
Uspješnija i efikasnija realizacija povjerenih radnih zadataka sa ciljem boljih poslovnih rezultata
Znati ispravno reagovati u svakoj poslovnoj situaciji
Kvalitetno obavljanje svakodnevnih administracijskih zadataka
Praktična primjena naučenog u svakodnevnom radu

Sadržaj seminara:

Važnost organizacijske psihologije za unapređenje poslovanja
Ključne poslovne vještine u savremenom radnom okruženju
Primjena okvira radnih kompetencija
Prepoznavanje i unapređenje ljudskih potencijala u svakodnevnom radu
Savremene metode razvoja ljudskih potencijala
Utjecaj na druge – povećanje radne uspješnosti
Važnost timskog rada i održavanja produktivne organizacijske kulture
Ključni aspekt modernog poslovanja – Motivacija i samomotivacija
Najvažnije vještine u administrativnom poslovanju
Uspješno obavljanje radnih zadataka i vođenje poslovanja
Pravila profesionalnosti, poslovna etika i bonton
Primjena kvalitetne interne i eksterne komunikacije
Komunikacija sa pretpostavljenim, kolegama i klijentima
Alati i tehnike rada sa “teškim“ osobama
Samopouzdanje, donošenje odluka i kreativno rješavanje problema na radnom mjestu
Izrada plana za efikasno upravljanje vremenom
Razvoj emocionalne inteligencije
Metode i tehnike efikasnog upravljanja stresom

Raspored seminara:

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda 12. 09. 2018.

09:30 – 16:00 četvrtak 13. 09. 2018.

09:00 – 11:00 petak 14. 09. 2018.

Metodologija rada:

Seminar je visoko interaktivan, uključuje rješavanje konkretnih problema praktične primjere i razmjenu iskustava. Koncept rada dizajniran prema zakonitostima učenja odraslih. Kombinacija teorije, praktičnih primjera, testova, radionica i vježbi. Koristimo se raznovrsnom i savremenom metodologijom rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, demonstracija i slično. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

Predavač:

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog, certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma.

Prijavite se ONLINE – Kliknite na LINK ZA ONLINE REGISTRACIJU.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 03. 09. 2018.

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 621 268

Fax: +387 33 621 273

Mob: +387 61 307 131

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

       KVENTUM EDUKACIJA VIDEO

O autoru

Srodni članci