Kurs: Marketing u turizmu

Kurs: Marketing u turizmu

Početak kursa: 23. 01. 2018. | Trajanje: 2 sedmice (8 h)

Kurs je namijenjen svim hotelijerima, uposlenicima turističkih i putničkih agencija, odnosno svima koji su direktno ili indirektno uključeni u razvoj turizma.

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama marketinga kao poslovne koncepcije i svim ostalim elementima marketing mixa; osnovnim karakteristikama strategijskog menadžmenta i strategijskog planiranja; metodom anketiranja gostiju u cilju postizanja kvaliteta usluge i zadovoljstva gostiju.

Očekivanja i ciljevi kursa:

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samostalno formulišu marketing strategiju neophodnu za postizanje konkurentske prednosti na tržištu.

Materijali/oprema potrebna za kurs:

Računar, papir i olovka

Poželjni materijali/oprema:

Poželjan pristup gostima radi anketiranja

Trajanje kursa:

Kurs će trajati 8 časova, 2 puta sedmično po 2 časa, ukupno 2 sedmice (mogućnost produžetka 1 časa, u zavisnosti od obrade ankete). Odvijat će se utorkom i četvrkom u periodu od 17:00 do 18:30.

Cijena kursa je 249 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko nema dovoljan broj polaznika.

Više informacija OVDJE.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci