Kreiranje i implementacija četiri dvodnevna treninga za organizacije civilnog društva

Kreiranje i implementacija četiri dvodnevna treninga za organizacije civilnog društva

Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta “Borba protiv nasilja nad djecom” objavljuje javni poziv za trenere i trenerice za sprovedbu četiri treninga.

Treneri se mogu prijaviti za jedan ili više LOT-ova (dodnevnih treninga) koje CPCD sprovodi u okviru programa osnaživanja kapaciteta organizacija civilnog društva, članica mreže NEVAC.
LOT 1: Prevencija nasilja nad djecom
LOT 2: Identificiranje, postupanje i izvještavanje u slučajevima nasilja nad djecom
LOT 3: Strategije zagovaranja
LOT 4: Strateško komuniciranje kao dio zagovaračkog procesa

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 10.12.2017. godine do 17:00h.

Dokumentacija:

  1. Zahtjev za dostavljanje ponude UN 004 17 001
  2. Aneks 1 Tehnička specifikacija i ponuda UN 004 17 001
  3. Aneks 2 Finansijska ponuda UN 004 17 001

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci