Konkurs za stipendije na univerzitetu u Varšavi

Konkurs za stipendije na univerzitetu u Varšavi

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (BA, MA i PhD) Univerziteta u Sarajevu.

Studijske oblasti:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) dostupne su studijske oblasti koje su date ovdje.

Iznos stipendije:

  • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR,
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Prijava:

Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u e-mailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.

Rok za prijavu:

Konkurs je objavljen 20. 09. 2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 13. 11. 2017. godine do 15:00 sati.

Dokumentaciju, napomene i ostale informacije možete pronaći ovdje.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci