Konferencija “Start Me Up” za buduće mlade 21. februara

Konferencija “Start Me Up” za buduće mlade 21. februara

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini (AHK BiH) i Univerzitet BURCH organizuju 21. februara 2018. godine konferenciju “Start Me Up” u Hotelu Hills na Ilidži koja će biti pravi centar informacija o osnivanju i perspektivi start-up kompanija u Bosni i Hercegovini.

Strateški partneri konferencije su Stirling Education Group iz Velike Britanije i britanska ambasada u Sarajevu.

Ovo će biti prva konferencija takve vrste u kojoj će biti opisan kompletan proces zasnivanja start-up kompanija u Bosni i Hercegovini. Glavni fokus je privlačenje i ohrabrivanje mladih ljudi, posebno studenata, da osmisle vlastite ideje za biznis i hrabro zakorače ka njihovoj sprovedbi. AHK BiH i Univerzitet BURCH ulažu napor da organizuju događaj koji će upravo ovoj ciljnoj grupi pružiti neophodne ulazne informacije. Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nj.E. Edward Ferguson će, također, učestvovati na konferenciji i podržati razvoj start-up koncepata i ideja.

Učesnici koji imaju znatan utjecaj u ovom segmentu poslovanja će imati riječ na događaju sa predavanjima koja će biti upućena širem auditoriju sastavljenom od studenata i srednjoškolskih učenika, kao i predstavnika iz biznisa. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASU BiH) će biti partner konferencije, dovodeći mlade ljude koji će imati priliku razmotriti osnivanje start-up kompanija kao opciju za budućnost. Marketinška agencija Communis će, također, doprinijeti sa logističkom i PR podrškom.

Pored panel-diskusija na temu, konferencija će uključiti i takmičenje prethodno odabranih timova studenata koji će iznijeti na svjetlo svoje ideje za start-up kompanije. Međunarodni žiri sastavljen od iskusnih članova će ocjenjivati prezentacije i nagraditi one koji najviše obećavaju.

L.Đ

O autoru

Srodni članci