Aktuelno:
Koji je ključ uspješnog poslovanja kompanija u budućnosti?

Koji je ključ uspješnog poslovanja kompanija u budućnosti?

Očekuje se da će u narednim godinama, većina firmi, a možda i sve morati da pređu na novi model poslovanja. Odnosno, moraće da razmotre kako da povećaju promet i profit svoje kompanije, a digitalizacija to pruža. Digitalizacija znači prilagođavanje svog poslovnog modela “online” ekonomiji. 

Razvijene države i njihove privrede pronašle su način da unaprijede efikasnost i transparentost uvođenjem digitalizacije u poslovanje i šireći telekomunikacionu infrastrukturu. Europska unija uveliko radi na digitalizaciji poslovanja, a prošle godine je donijela i plan za povezivanje svih nacionalnih programa za digitalizaciju industrije i povezanih usluga. Procjenjuje se da digitalizacija industrije može donijeti Uniji godišnje više od 110 milijardi eura dodatnih prihoda.

Europska unija je prošle godine predstavila plan za povezivanje nacionalnih inicijativa za digitalizaciju svih sektora industrije i povezanih usluga. Taj projekat je pokrenut, jer u Europskoj komisiji nisu zadovoljni brzinom i obimom digitalizacije, pošto svega 1,7 posto kompanija u potpunosti koristi digitalne tehnologije, dok 41 posto to uopšte ne čini, a ostale djelimično. Zbog toga su predložene i konkretne mjere u vidu utvrđivanja zajedničkih normi u prioritetnim područjima, kao što su komunikacijske mreže 5G i kibernetička sigurnost, kao i modernizacija javnih usluga. Ideja je da se stvore uslovi, odnosno, virtuelno okruženje za 1,7 miliona istraživača i više od 70 miliona stručnjaka u oblasti nauke i tehnologije, kako bi oni mogli da čuvaju, analiziraju i koriste velike količine istraživačkih podataka u korist privrede.

Pojedine države članice EU su već pokrenule strategije za podršku digitalizaciji industrije. Međutim, potreban je sveobuhvatan pristup na nivou EU i zbog toga su donijete i konkretne mjere. Prije svega, treba usmjeriti ulaganja u javno-privatna partnerstva, zbog čega je u planu je investicija od 500 miliona eura u paneuropsku mrežu digitalnoinovacijskih centara.

Do kraja 2017. godine trebalo bi da se uspostavi jedinstven digitalni sistem, koji će korisnicima omogućiti pristup svim potrebnim uslugama informisanja, pomoći i rješavanja problema za prekogranično poslovanje, zatim, povezivanje svih poslovnih i stečajnih registara i njihovo povezivanje s portalom e-pravosuđe. Pored toga, biće uspostavljen pilot-projekat u okviru kojeg će trgovačka društva biti dužna dostaviti dokumentaciju javnim organima samo jedne države članice, čak i ako posluju i u drugim državama članicama, kao i brži prelaz na e-nabavku i e-potpise.

Do sada su Europsku inicijativu za digitalizaciju industrije podržale Austrija, Belgija, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Španija i Švedska. Trenutno su u pripremi nacionalne inicijative digitalizacije industrije u Bugarskoj, Hrvatskoj, Finskoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji.

Digitalna transformacija će zapravo istisnuti stare načine poslovanja i uvesti nove. Prvi talas digitalne transformacije već je na vrhuncu i veliki svjetski “igrači” su ga već iskoristili. Kada se kroz digitalna preduzeća postigne ubrzani razvoj privrede i povećanje BDP-a, tada ekonomija ulazi u nove razvojne cikluse i država postaje konkurentnija. U BiH određeni vid digitalizacije primjenjuje mali broj firmi, a razlog su neznanje, nedostatak zakonske regulative i nerazvijenost infrastrukture.

O autoru

Novinar portala

Srodni članci