Koji fakulteti su povezani sa biznis sektorom?

Koji fakulteti su povezani sa biznis sektorom?

Prvi put u Bosni i Hercegovini, okupljeno je više od 100 ljudi bitnih za materiju povezivanja tržišta rada i visokog obrazovanja na jednom mjestu i svi ti ljudi već malo duže od četiri godine razgovaraju kako poboljšati stanje i povezati fakultete i Projekt Akademac broji pojedince iz javnog sektora, ljude iz zavoda za zapošljavanje, resornih ministarstava, akademike, studente, novinare i poslodavce.

Projekt se realizuje na šest javnih univerziteta u BiH (Banja Luka, Tuzla, Mostar, Sarajevo i Istočno Sarajevo). Trenutno je formirano šest Savjeta/Vijeća/Centara za saradnju s privredom (Ekonomski fakultet Banja Luka, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Tuzla, Veterinarski fakultet Sarajevo, Saobraćajni fakultet Doboj, Mašinski fakultet Banja Luka i Ekonomskim fakultet Tuzla).

Cilj je da se studentima obezbijedi stručna praksa zbog čega su poslodavci dio Savjeta. Osim toga, oni trebaju utjecati na nastavne planove i programe i upisnu politiku da bi se što više prilagodilo tržištu rada iz ugla poslodavaca, jer uglavnom se na terenu dešava da privreda traži radnike koje naš obrazovni sistem uopšte ne produktuje.

Do sada je održano 30 tribina s poslodavcima, na kojima je 80 poslodavaca predstavilo firme i poslove studentima, te ponudilo prakse. Tribine je posjetilo oko 1500 studenata sa svih javnih univerziteta u BIH.

Uvršteni su mehanizmi za saradnju sa privredom (Savjeti/Centri/Vijeća) u dva strateška dokumenta – Prioriteti razvoja visokog obraozvanja BiH 2016 – 2026 i Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske 2016 – 2021, a u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK kreće se u izradu Stratgije razvoja obrazovanja (s posebnim fokusom na povezivanje sa tržištem rada) za taj kanton.

Akademac je projekt kojega provodi Omladinski komunikativni centar (OKC) Banja Luka uz podršku USAID-a.

 

O autoru

Srodni članci