Aktuelno:
Kampanja podizanja svijesti o modernizaciji europske industrije

Kampanja podizanja svijesti o modernizaciji europske industrije

EASME, izvršna agencija za mala i srednja preduzeća, želi sklopiti ugovor o pružanju usluga za Watify kampanju, kako bi pružala podršku europskim regijama u sprovođenju pametne specijalizacije strategije u području ključnih tehnologija.

Ovaj ugovor ima za cilj da se ubrza modernizacija europske industrije kako bi se vratila konkurentnost i rast te nastale nove poslovne mogućnosti u Europi. Watify je neprofitabilna inicijativa koju je podržala Europska komisija, zasnovana na nekoliko sesija u kojima više poduzetnika objašnjava kako su prebrodili svoje sumnje prilikom početka ili digitalizacije njihovih poslovanja. Watify kampanja je vrlo uspješna i postala je snažan brend. Tokom protekle 2 godine, više od 180 Watify događaja organizirani su i promovirani diljem Unije u saradnji s poduzetnicima te malim i srednjim preduzećima.

Konkretni ciljevi i aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog ugovora o pružanju usluga su:

  • ubrzati transformaciju industrije kroz napredne tehnologije,
    (posebno malih i srednjih preduzeća u proizvodnji, zdravstvu,
    finansije i kreativne industrije, utvrđivanje nove poslovne mogućnosti i promovisanje pristupa finansiranju i usluge podrške);
  • poticati poduzetničke kulture digitalnim identificiranjem i promicanje digitalnih transformacija malih i srednjih preduzeća;
  • podržati nove poslovne ideje u digitalnoj ekonomiji i potaknuti njihovu uspješnu komercijalizaciju;
  • jačati poslovno povjerenje u primjeni i stvarati nove digitalne tehnologije, poslovne procese i nove poslovne modele.

Procijenjeni maksimalni iznos za izvršenje svih zadataka, navedenih u ovom pozivu za ponude, jeste 2.300.000,00 eura uključujući sve naknade i troškove, putovanja i dnevnice.

www.ec.europa.eu

O autoru

Novinar portala

Srodni članci