Kako voditi strategiju razvoja preduzeća?

Kako voditi strategiju razvoja preduzeća?

Da li želite da utječete na povećanje profitabilnosti preduzeća u kojem radite ili želite da radite?

Tehničko znanje iz oblasti finansija, menadžmenta, marketinga ili prodaje nije dovoljno. Isto tako, tehničko znanje iz proizvodnje i razvoja nije dovoljno. Odnosno, dok ne vidite „veliku sliku”… fokusiranje na bilo koji operativni zadatak nije dovoljno.

Zato, Vaš prvi korak je da razumijete koje projekte treba pokrenuti da bi preduzeće preuzelo više klijenata sa tržišta, povećalo vrijednost postojećih.

Umjesto da razmišljate šta da uradite, postavite sebi konkretna pitanja čiji će Vam odgovori reći u kojem pravcu raditi. Sjetite se citata: „Ključ mudrosti je pitanje pravih pitanja.” Business Acedemy predlaže 39 pitanja od kojih možete da krenete:

1. Šta treba da uradimo kako bismo se u očima naših potencijalnih i sadašnjih klijenata izdvojili od ostalih konkurenata na ubjedljiv način?

2. Koja je najjača, najpreciznija, najautoritativnija rečenica ili opis kojim želimo da nas klijenti preporučuju svojim prijateljima, kolegama, saradnicima, i šta treba da uradimo da bi nas na takav način zaista i preporučili drugima?

3. Koje uspjehe, rezultate, dostignuća možemo da omogućimo našim klijentima i kako da to postignemo na sistematizovan, pouzdan, smišljen način?

4. Kako možemo da iskoristimo već postignute uspjehe, rezultate, dostignuća koja smo omogućili našim klijentima, radi sticanja još većeg povjerenja ciljnog tržišta?

5. Koje su glavne prepreke u dolasku do novih klijenata i šta možemo da uradimo kako bismo ih uspješno prevazišli?

6. Koji su glavni prioriteti, kriteriji, želje koji naši klijenti imaju u vezi sa nabavkom i korištenjem našeg tipa proizvoda i usluga i šta možemo da uradimo kako bismo na najbolji način odgovorili na njih?

7. Koji je naš nedostatak u odnosu na konkurente i kako možemo da ga pretvorimo u prednost?

8. Koje poslovne strategije i taktike možemo da posudimo iz uspješnog iskustva drugih industrija, i kako možemo da ih primijenimo u našoj situaciji?

9. Kako možemo da dođemo do najspretnijih, najvještijih, najvrednijih ljudi u našoj industriji i kako možemo da ih motivišemo da prijeđu da rade za nas?

10. Koje niše (podtržišta) su najprofitabilnije i šta možemo da uradimo da našu ponudu personalizujemo, prilagodimo, skrojimo za svaku od tih niša posebno?

11. Ko su najutjecajniji, najautoritativniji, najjači klijenti u svakoj niši koju opslužujemo i kako možemo da dođemo njih?

12. Šta treba da radimo kako bismo ciljnom tržištu stalno mogli da nudimo nešto novo? Šta je to što možemo stalno da razvijamo i predstavljamo, i uvijek budemo svježi u očima našeg ciljnog tržišta?

13. Koje su ključne tačke koje trebamo da popravimo, zamijenimo, dogradimo u našem trenutnom procesu dobijanja novih klijenata?

14. Koje su glavne primjedbe i nedoumice naših potencijalnih klijenata i šta treba da uradimo, kažemo, demonstriramo, pružimo kako bismo efektno odgovorili na njih?

15. Kako možemo da skinemo rizik prve kupovine sa naših potencijalnih klijenata?

16. Koje su ključne tačke koje treba da popravimo, zamijenimo, dogradimo u našem trenutnom procesu rada sa postojećim klijentima, da bi cijeli proces funkcionisao efektnije, brže, lakše?

17. Koje su najveće prijetnje na tržištu i kako možemo da se odbranimo od njih?

18. Koje ponude možemo da ponudimo našim potencijalnim i sadašnjim klijentima koje su neodoljive i teške za odbijanje?

19. Koji su naši glavni strateški ciljevi koje želimo da postignemo?

20. Šta treba da radimo da bismo stekli maksimalno povjerenje naših potencijalnih klijenata?

21. Šta treba da radimo da bismo stekli maksimalno povjerenje naših postojećih klijenata?

22. Koje interne procese moramo da sistematizujemo, ispravimo, nadogradimo kako bismo povećali njihovu efikasnost i efektnost?

23. Koje promjene na tržištu nas očekuju u danima, nedjeljama, mjesecima, godinama pred nama i šta moramo da uradimo kako bismo se spremili da na njih odgovorimo brzo, lako, efektno?

24. Šta možemo da uradimo, pokažemo, demonstriramo, pružimo, kažemo našim potencijalnim i sadašnjim klijentima kako bismo anulirali prednosti koje konkurenti imaju u odnosu na nas?

25. Šta naši klijenti misle o nama, da li želimo da mijenjamo to mišljenje, kako možemo to da uradimo?

26. Koja je naša trenutna pozicija na tržištu, da li želimo da je mijenjamo, kako možemo to da uradimo?

27. Ako nemamo dovoljno kapitala da pokrenemo značajne promotivne i prodajne aktivnosti, šta treba da uradimo kako bismo došli do potrebnog kapitala?

28. Šta naši zaposleni koji dolaze u kontakt sa klijentima trebaju da govore, misle, osjećaju kako bi potencijalni klijenti od prvog kontakta bili oduševljeni što su nas pronašli?

29. Kakve obuke, orijentacije, treninge, dokumenta, razmjenu iskustva, motivacione i inspirativne aktivnosti, modele zarada treba da omogućimo našim zaposlenima kako bismo povećali njihovu produktivnost, pažnju, želju za dobrobiti našeg preduzeća i klijenata koje opslužujemo?

30. Koje ponude, informacije, servise, iskustva treba da omogućimo potencijalnim i sadašnjim klijentima da bi na nas gledali kao na autoritativnog lidera u našoj industriji, u odnosu na sve konkurente?

31. Šta možemo da uradimo kako bi klijenti u radu sa nama doživjeli iskustva koja su fascinantna i vrijedna prepričavanja?

32. U kojoj oblasti poslovanja i rada sa klijentima smo bolji u odnosu na konkurente i šta možemo da uradimo da tu prednost učinimo superiornom i nedodirljivom za svakog ko poželi da u toj oblasti poslovanja bude bolji od nas?

33. Kako možemo da sistematizujemo proces rada sa klijentima tako da im uvijek pružamo maksimalnu pažnju, brigu, brzinu, stručnost, efektnost?

34. Koji su glavni razlozi za nezadovoljstvo, ljutnju, razočaranje, brigu, nesigurnost koje klijenti mogu da osjete i dožive u radu sa nama (ili sa našim konkurentima) i šta treba da uradimo kako bismo spriječili izazivanje tih negativnih emocija?

35. Koje proizvode i usluge možemo da nudimo kako bismo povećali prosječnu vrijednost naših postojećih klijenata?

36. Gdje se nalaze naši klijenti i koji su najefektniji načini da do njih dođemo?

37. Preko kojih autoritativnih, uvaženih, ključnih firmi, institucija i udruženja možemo da dođemo u kontakt sa našim idealnim potencijalnim klijentima i kako da uspostavimo međusobno korisnu saradnju?

38. Koje parametre poslovanja naših konkurenata treba da pratimo i kako to da radimo na sistematičan i redovan način?

39. Koje parametre našeg poslovanja treba da pratimo i kako to da radimo na sistematičan i redovan način?

O autoru

Srodni članci