JAVNI KONKURS: “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020”

JAVNI KONKURS: “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020”

Objavljuje se Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2016. godinu (okvirni program EU za istraživanja i inovacije – HORIZON 2020; međuvladin okvir za europsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja – Program COST; europska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih projekata iz različitih tehničkih oblasti – Program EUREKA).

Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2016. godinu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Iz sredstava u iznosu od 444.000,00 KM, za sufinansiranje projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu, putem Javnog konkursa odobrava se budžet u iznosu od 404.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekata za dodjelu sredstava subjektima za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu imaju registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti) i druge neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata.

Subjekti koji imaju pravo na podnošenje projekata mogu aplicirati za podršku u pripremi projekata sa po jednim projektom u okviru svakog od tri programa EU: HORIZON 2020,COST i EUREKA.

Odobravanje sredstava subjektima za realizaciju projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016. godinu, vršit će se za:
a) podršku subjektima čije je projekte odobrila Europska komisija u okviru HORIZON 2020, COST i EUREKA programa Europske unije za istraživanje i tehnološki razvoj,
b) podršku subjektima koji apliciraju na tekuće otvorene pozive unutar programa HORIZON 2020, COST i EUREKA.

Pri  razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se:
a) dosadašnji rad na projektima u okvirnim programima  Europske  unije  za  istraživanje i tehnološki razvoj,
b) aktuelnost istraživanja,
c) doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija,
d) učestvovanje aplikanata u troškovima  realizacije projekta,
e) podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta i
f) mogućnost primjene rezultata na više korisnika.

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva.

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2016. godinu, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

Više informacija na Mreža za izgradnju mira.

 

O autoru

Srodni članci