Izvoz – uvoz: uslovi za distribuciju robe

Izvoz – uvoz: uslovi za distribuciju robe

Ključni faktor za uspjeh ekonomije u državi jeste izvoz i uvoz robe i sirovina, a da bi se to efikasno odvijalo potrebno je ispuniti uslove koje je država uspostavila kroz zakonske akte. Za distribuciju proizvoda potrebno je prethodno proći provjere i analize kvaliteta proizvoda, roka trajanja, količine, administrativne procedure do carinske kontrole.

Kako distribuirati robu preko bh. carine?

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 14. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. juna 2015. godine, i na 7. sjednici Doma naroda, održanoj 15. jula 2015. godine, usvojila je Zakon o carinskoj politici u BiH. Na osnovu ovog zakona uređuju se elementi carinske politike, opća pravila i postupci koji se primjenjuju na unos i iznos robe sa teritorije naše države. Carinska kontrola ima brojne ovlasti kada se radi o distribuciji robe iz jedne u drugu zemlju, pa se s pravom kaže da je kontrola „rigorozna“. Nužno je naglasiti da to nije slučaj na svim graničnim prelazima, jer je EU za svoje zemlje članice osigurala slobodan protok robe i sirovina.

No, u našoj BiH to nije slučaj, tako da se provode carinske kontrole koje podrazumijevaju: pregled robe, provjeru podataka u carinskoj deklaraciji, provjeru postojanja i vjerodostojnosti dokumenata podnesenih u elektronskom ili pisanom obliku, pregled poslovnih knjiga, drugih dokumenata i evidencija o poslovanju, pregled prevoznih sredstava – prtljaga i ostalih stvari koje putnik nosi sa sobom ili na sebi, te provođenje službenih ispitivanja kako ne bi došlo do ilegalnog prenosa robe. Ukoliko svoje proizvode distribuira ovlašteni privredni subjekat, prema Zakonu ima određene carinske olakšice. Roba koja se uvozi mora biti u skladu sa standardima i tehničkim i kvalitativnim normama propisanim ili priznatim kao uslov za njihovo stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini, uključujući i standarde entiteta. Sanitarna, veterinarska, ekološka i kontrola kvaliteta uvezene robe obavezne su u skladu sa posebnim propisima.

Postupkom izvoza dopušta se da bh. roba napusti carinsko područje BiH samo ukoliko ispuni sve uslove. Izvoz uključuje primjenu izvoznih radnji i postupaka uključujući i mjere trgovinske politike, kao i naplatu izvoznih dažbina.

Carina naplaćuje takse od 10 posto na robu koja se uvozi u carinsko područje Bosne i Hercegovine. Po svojim osnovnim karakteristikama svrstava se u grupu indirektnih poreza, uračunava se u cijenu robe i prebacuje se na krajnjeg potrošača što je označava kao oblik poreza na promet, prenosi uino.gov.ba. Carina ima osnovne elemente kao i porez: carinski  povjerilac, carinski dužnik, carinska osnovica, carinska stopa i carinske  olakšice. Obaveza plaćanja carine nastaje kada predmetna roba pređe carinsku liniju, dok kod ostalih oblika poreza ta činjenica nema nikakvu ulogu.

Kada analiziramo pravila i Zakon o carinskoj politici, cijela procedura djeluje komplikovano i skupo, ali u praksi nije baš tako, jer su prisutne i određene malverzacije.

Stanje izvoza i uvoza u 2015. godini

Na sjednici Vijeća ministara BiH 15. septembra 2015. godine prikazana je analiza ekonomskih odnosa o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH za prvih šest mjeseci 2015. godine, u kojoj se navodi da je trgovinski deficit smanjen za 5,24 posto u odnosu na isti period prethodne godine i iznosio je 3,26 milijardi KM. Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene u ovom periodu iznosio je 12,02 milijarde KM, što je za 189,6 miliona KM ili 1,6 posto više u odnosu na isti period prošle godine. Uvoz robe u BiH je u vrijednosti od 7,6 milijarde KM, što je za 0,06 posto više u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, ukupan je izvoz iznosio 4,38 milijardi KM i bilježi rast od 4,4 posto u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 57,35 posto, što je za 2,38 posto više u odnosu za isti period prošle godine. U prvih šest mjeseci ove godine BiH je najviše izvozila u Njemačku, Italiju, Hrvatsku, Srbiju, Austriju, Sloveniju, Tursku, Crnu Goru, Mađarsku i Rumuniju.

Važno je naglasiti da su ključni sektori za izvoz iz BiH: drvni, metalni, poljoprivredno-prehrambeni i građevinski. Ovi sektori zajedno broje gotovo 10.000 preduzeća, preko 175.000 zvanično uposlenih i na osnovu procjena, čine 31% BDP-a, prenosi komorabih.ba. Izvoz iz naše zemlje nije sjajan al’ je u odnosu na prošlu godinu bolji.

O autoru

Novinar portala Poslovnisvijet.ba

Srodni članci