Izbori u 2018. “godina žena”!?

Izbori u 2018. “godina žena”!?

Da li će žene glasati za žene na političkim izborima u 2018. godini pitanje je koje su analitičari američkog magazina The Conversation postavili i istražili.

Sjedinjene Američke Države koje su najglasnije kada je riječ o pravima i slobodama u demokratiji jedna su od država sa najnižom političkom zastupljenosti žena u svijetu. Istraživanje je pokazalo da se žene ne osjećaju povezano sa drugim ženama i da velikim dijelom na njihovu odluku o glasanju utječe i  bračni status kandidata, odnosno kandidatkinje. Iako su ovo rezultati istraživanja isključivo sa područja SAD-a, brojne druge analize kako u svijetu tako i na Balkanu ne odstupaju  od ovih podataka.

Koliko god se društvo udaljilo od tradicije, na pojam braka se još uvijek gleda kao na stub zajednice. Ukoliko jedan politički kandidat, odnosno kandidatkinja nije u mogućnosti da kreira i sačuva bračnu zajednicu, društvo smatra da takva osoba nije sposobna ni da kvalitetno upravlja državom.

S druge strane, jedan od važnih razloga zašto kanidatkinje na političkim izborima ne mogu doprijeti do svog potencijalnog biračkog tijela je i što ljudi jednostavno za njih ne znaju, jer ih nema dovoljno ni u medijima ni u oglasima, dok na predizbornim skupovima rijetko imaju priliku da se obrate biračima/cama u jednakoj mjeri kao njihove kolege.

Mediji koji pružaju bezbroj mogućnosti u nekim slučajevima ne pomažu, nego čak stvaraju kontra efekat kada je u pitanju promocija svijetlih primjera žena u politici, promocija ideja i sjajnih primjera aktivnih žena u političkom životu.

Istraživanje “Učešće politički angažiranih žena u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2016. u BiH koje se bavilo medijskim prikazom učešća žena u predizbornoj kampanji za protekle lokalne izbore, a sprovedeno u partnerstvu Westminster Foundation for Democracy i Centar za izborne studije (CIS) pokazalo je da je medijsko učešće žena iznosilo 10%, u odnosu na 90% učešća muškaraca. Analizirane su i izjave kandidata i kandidatkinja, tako što su označavane kao relevantne ili nerelevantne, pri čemu se relevantnom izjavom smatrala izjava koja se tematski odnosila na pitanja iz domena lokalne politike. Analiza je pokazala da su žene imale znatno relevantnije izjave od muškaraca (55% naprema 48%). Samim tim su bile i konkretnije u odnosu na muškarce (23% naprema 19%), tj. ponudile su konkretnija rješenja lokalnih problema.

Uprkos svim preprekama jedna žena se, ipak, može promovisati, istaći i uveliko sudjelovati u politici. Ukoliko to želi postići, uvijek mora biti vođa, uvijek ispred svih drugih i ličnim primjerom pokazati gdje sve to vodi. Da bi sudjelovala i održala svoje mjesto pod političkim nebom, žena mora posjedovati veliko samopouzdanje, upornost i strpljenje. Dobroj liderki je najvažnija komunikacija sa širom javnošću, a najbolje ostvarenje toga cilja je putem medija. Žena, također, mora biti temeljita u radu, odlučna i čvrsta u ostvarivanju ciljeva, uz određenu dozu drskosti. Također, potrebno je da posjeduje otvorenost u komunikaciji i da pretvara riječi u djela.

Žene da bi uspjele u politici moraju dati priliku i drugim ženama, da budu uspješne i da se međusobno pomažu. Kao što je i čelična lejdi Margareth Thatceher govorila, neke bitke se moraju voditi više puta da bi se dobile.

U konačnici analitičari su optimistični kada je riječ o zastupljenosti žena na političkim pozicijama u 2018. godini. Smatraju da će izbori u 2018. biti “godina žena”, s više žena u koje planiraju ući u lokalne, državne i savezne krugove nego ikad prije.

Da li će dobiti podršku glasača zavisit će velikim dijelom od njihove retorike i oglašavanja u medijima.

O autoru

Novinar portala Poslovnisvijet.ba

Srodni članci