Irska: Microsoft kupuje energiju iz prirodnih izvora

Irska: Microsoft kupuje energiju iz prirodnih izvora

Microsoft je najavio kako je sklopio dogovor s kompanijom GE Renewable Energy, koji predviđa otkup 37 megavata energije dobivene iz vjetra.

Ona će biti generirana u sklopu nove vjetroelektrane Tullahennel, smještene u okrugu Kerry na jugozapadnom dijelu Irske (pokrajina Munster).

Microsoft će kupljenu energiju iskoristiti za svoje usluge s područja cloud računarstva koje ima u toj zemlji. Dogovor predviđa i eksperiment u vidu skladištenja generirane energije, svaka od vjetroturbina će sadržavati bateriju pomoću koje će se ispitivati mogućnost prikupljanja i skladištenja viška generirane energije, koja bi se onda koristila ovisno o potrebama.

Microsoft je, također, osigurao licencu na irskom tržištu snabdijevanja energijom, što će mu omogućiti širenje svojih trenutnih kapaciteta temeljenih na obnovljivim izvorima energije, pokretanje investicija na području obnovljive energije, ali i mogućnost da i sam Microsoft postane snabdjevač energijom na irskom tržištu putem vlastite podružnice nazvane ElectroRoute.

Agencije/V.P.

O autoru

Srodni članci