Interreg Danube – prvi poziv i priručnik za učesnike

Interreg Danube – prvi poziv i priručnik za učesnike

Prvi poziv na konkurs Interreg Danube Transnacionalnog Programa 2014 – 2020. bit će objavljen 23. septembra 2015. Konkurs će biti otvoren do 3. novembra 2015. Budžet Programa iznosi oko 273 milliona eura, a u Programu učestvuje devet EU zemalja: Austrija, Njemačka, Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Hrvatska, tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije partnerske države: Moldavija i Ukrajina.

Prioriteti Programa su:

  1. Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija
  2. Dunavska regija odgovorna za okoliš i kulturu
  3. Bolja povezanost Dunavske regije
  4. Bolje upravljanje Dunavskom regijom

Povodom objave prvog poziva na konkurs za potencijalne učesnike objavljen je priručnik za učesnike koji sadrži mnoštvo korisnih informacija vezanih za izradu dobrog projekta, pronalazak kvalitetnih partnera, pravilno raspoređivanje resursa i dr.

Izvor: www.europski-fondovi.eu

www.interreg-danube.eu

O autoru

Novinar portala

Srodni članci