Institucije podržale inicijativu privrednika i VTK BiH

Institucije podržale inicijativu privrednika i VTK BiH

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, zajedno sa entitetskim komorama, tokom prošle godine više puta je inicirala incijativu da se privrednicima omogući da kalupe i alate uvoze bez obezbjeđivanja bankarske garancije i da se pokriće carinskog duga prilikom privremenog uvoza vrši pomoću bjanko trasirane mjenice, kao instrumenta za osiguranje plaćanja indirektnih poreza i kamata, na način kako je to regulisano i u „Upustvu o polaganju bjanko vlastite trasirane mjenice u carinskom postupku unutrašnje obrade po osnovu Lohn poslova“ (Službeni glasnik BiH br. 16/14).

Dodatno, kako su kalupi i alati uglavnom u vlasništvu kupca iz inostranstva, postoji i problem vraćanja alata u matičnu zemlju jer je povlastica iskorištena. Alternativno, u slučaju privremenog uvoza alata mora se tražiti bankovna garancija na vrijednost dažbina i plaćanje 3% garancije na mjesečnom nivou (što je ekvivalent plaćanju kamate) sve dok se alat ne vrati u matičnu zemlju. Iznosi bankovnih garancija na nekim poslovima su toliki da premašuju vrijednost prihoda koji se ostvari na konkretnom poslu.

Ova problematika je posebno bila razmatrana na Izvoznom vijeću BiH čiji su članovi, između ostalog, i predstavnici VTK BiH i eminentni privrednici iz različitih izvoznih sektora.

Prihvatanje ove incijative će omogućiti kompanijama iz Bosne i Hercegovine koje posluju u metalskoj i drvnoj industriji, te industriji tekstila i obuće konkurentsku prednost i priliku da ostvaruju veću efikasnost u samoj proizvodnji novih i izmijenjenih ugovorenih modela proizvoda.

Stoga, usaglašenost iskazana tokom sastanka predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Vajskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na sastanku održanom 20. marta 2017. godine u Sarajevu predstavlja veliki pozitivan pomak za privrednike.

Podsjećanja radi, Vanjskotrgovinska komora BiH je u 2016. godini uputila više inicijativa prema nadležnim institucijama i apelovala da se ubrza proces donošenja sprovedbenih akata vezanih za primjenu Zakona o carinskoj politici BiH. U vezi s tim, a uz podršku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, u decembru 2016. godine Uprava za indirektno oporezivanje BiH je pokrenula Javne konsultacije o Odluci o uslovima i postupcima ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina. Samo u posljednja dva mjeseca, predstavnici Komore su učestvovali na četiri sastanka sa predstavnicima UIO BiH u cilju iznalaženja rješenja od interesa za poslovnu zajednicu.

Cijeneći značaj podzakonskih akata vezanih za sprovedbu Zakona o carinskoj politici BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH još jednom apeluje na nadležne da što prije usvoje podzakonske akte kako bi se privrednicima omogućilo da pravo koje im je propisano Zakonom i realiziraju.

Vanjskotrgovinska komora BiH pozitivno ocjenjuje sve napore i dosadašnje rezultate Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Uprave za indirektno oprezivanje Bosne i Hercegovine, te ujedno izražava nadu da će i ostale aktivnosti koje je neophodno sprovesti u cilju boljeg pozicioniranja kompanija iz Bosne i Hercegovine biti u dogledno vrijeme pokrenute i realizovane.

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci