Industrijska sigurnosna dozvola i provjera kompanija u Bosni i Hercegovini

Industrijska sigurnosna dozvola i provjera kompanija u Bosni i Hercegovini

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine organizira seminar na temu “Industrijska sigurnosna dozvola i provjera kompanija u Bosni i Hercegovini” koji se održava 14. 05. 2018. godine u prostorijama Centra za obuku Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Ilije Garašanina bb u Banjoj Luci.

Na seminaru će se ukazati na postupak izdavanja industrijske sigurnosne dozvole, važnost industrijske sigurnosne dozvole, značaj sigurnosne dozvole u procesima javne nabavke ugovornih organa u Bosni i Hercegovini. Pored toga, govorit će se o procesu sigurnosnog provjeravanja kompanija u Bosni i Hercegovini, o sistemu industrijske sigurnosti, o zaštiti tajnih podataka, o klasifikovanim ugovorima, situaciji u kompanijama u ovom smislu kao i o različitim strategijama za sigurnosnim upravljanjem.

Pravilna zaštita tajnih podataka pomaže organizacijama da lakše postižu ciljeve te da osiguraju efikasno upravljanje organizacijom.

Ciljna grupa edukacije su: vlasnici i direktori kompanija/organizacija, zaposlenici i svi ostali koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.

Ispunjen prijavni obrazac je potrebno dostaviti najkasnije do 10. 05. 2018. godine do 16:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-206.

Učešće na seminaru je besplatno.

Poziv

Program

Prijavni obrazac

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci